Rektorbloggen - Side 12

Publisert 14. mars 2019 17:00

I løpet av et år avlegges nærmere 500 doktorgrader på UiO. Det er en tredjedel av alle doktorgradene i Norge. Det er et enormt bidrag til den nasjonale og et viktig bidrag til den globale kunnskapsallmenningen og er en av årsakene til at UiO rangeres blant Europas beste og mest innovative universitet. Her er min tale under dagens kreering.

Publisert 11. mars 2019 21:37

Jeg håper den nye masteren i lederskap, etikk og samtalepraksis på Det teologiske fakultet vil bidra til å bygge medborgerskap og tillit.

Publisert 10. mars 2019 13:15

For UiO er båndet mellom utdanning og forskning uløselig og bidrar til å ivareta forskningens integritet. Det blir stadig viktigere å understreke dette.

Publisert 8. mars 2019 07:53

Flere jenter enn gutter velger høyere utdanning og de siste fem årene har flere kvinner enn menn avlagt doktorgrad ved UiO. Allikevel ser vi at mange kvinnelige forskere faller fra tidlig i forskerkarrieren. Vi må fortsatt jobbe systematisk for å motvirke dette. På veien gleder vi oss over gode forbilder som for eksempel professor Hege Christensen som fikk Olav Thons nasjonale pris for fremragende undervisning.

Foto: Morten Kanne-Hansen /UiO
Publisert 28. feb. 2019 07:47

Jeg er glad for oppropet for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO. Forskersamfunnet kollektive vilje og kraft skal man ikke kimse av.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.