Rektorbloggen - Side 12

Bildet kan inneholde: utgivelse, font, materiell eiendom, bok, papir.
Publisert 23. apr. 2021 16:23

Ikke mindre enn 17 - sytten - for UiO høyst relevante - stortingsmeldinger, strategier, representantforslag etc skal behandles i Stortinget denne våren. I sannhet en travel vår for UF-komiteen, for Stortinget og for UH-sektoren. «Styre i det store, ikke i det små» er mantraet til vår statsråd. «Tillitreform» ropes det fra opposisjonen (Ap). På en fredag, etter en travel uke, tillater vi oss en liten historisk referanse til dengang da Universitetet i Oslo på latin ble kalt Universitas Regia Fredericiana.

Publisert 22. apr. 2021 07:26

Min største bekymring for diskusjonene som går i disse dager er at det synes å være glemt hva forskning betyr for  utdanningskvalitet.

Det er videre viktig at Universiteter og høyskoler ikke kan gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen. Den som gir undervisning ved institusjon har dessuten et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg av denne innenfor de rammer som institusjonen fastsetter. 

Disse prinsippene er ikke motivert av bekvemmelighet for den enkelte forsker, men er et vern av fri kunnskapsutvikling til samfunnets beste.

Publisert 20. apr. 2021 07:14

Jeg er i dag invitert inn i Ytringsfrihetskommisjonens møte om ytringsfrihet i arbeidslivet. Mitt korte innspill vil handle om to utfordringer knyttet til forskningsbaserte ytringer. Den første er hvordan ytringsrommet i akademia snevres inn ved at det blir stadig tøffere å delta i den offentlige debatten. Det andre handler hvordan et økende press på den frie forskningen påvirker hvilke tema det ytres om. Dette er tema som blir viktige når statsråd Henrik Asheim nedsetter et ekspertutvalg som skal se på akademisk frihet.

Publisert 16. apr. 2021 20:50

Dagens gradsforskrift bidrar til å sikre fornuftig ressursbruk og kvalitet gjennom konsentrert satsing på noen utdanninger. På denne måten har Norge over lang tid sikret kunnskap og kompetanse på høyt internasjonalt nivå til beste for studenter, arbeids- og samfunnsliv. Vi er redd forslaget om å endre gradforskriften vil svekke sentrale profesjoner i Norge. Først publisert i Khrono.

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO