Rektorbloggen - Side 13

Bildet kan inneholde: collage, snapshot, photography, kunst.
Publisert 18. feb. 2020 15:26

Universitetet i Oslo (UiO) har i over to hundre år undersøkt, utfordret og formet det norske samfunnet og skapt verdier med betydning for hele verden. Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO i en nasjonal særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet. Fredag 14. Februar 2020 ble UiOs nye strategi, Strategi2030 vedtatt, og dermed er retningen for neste tiår fastlagt.

Publisert 13. feb. 2020 12:39

Valgt eller tilsatt rektor ved universitetene har vært ett betent spørsmål i mange år. Den nye UH-loven lar den ballen ligge, men vil til gjengjeld lovfeste ekstern styreleder. Dette er løsningen på ett ikke-eksistrende problem, og vil gitt dagens forskningspolitiske klima kunne svekke vår samfunnskritiske og samfunnsbærende rolle, og kunne øke trykket på umiddelbar nytte.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, mixed-bruk, urbant design, campus.
Publisert 7. feb. 2020 11:09

10-13. februar arrangeres Oslo Life Science-konferansen for femte gang. Det som begynte forsiktig som en fire timer lang konferanse, er nå fire dager, med mange internasjonale deltagere. Konferansen er et uttrykk for UiOs store ambisjoner innen livsvitenskap.

Bilde av de ulike bærekraftmålene.
Publisert 6. feb. 2020 14:36

Årets bærekraftkonferanse i Bergen er godt i gang, og jeg ser frem til to dager med inspirerende dialog og læring. Konferansen er nyttig også fordi den gir anledning til selvrefleksjon. Hvordan jobber vi med bærekraft ved UiO?

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.