Rektorbloggen - Side 14

Publisert 7. feb. 2019 08:44

Universitetet ønsker å ha balanse mellom kjønn på alle utdanninger: Flere jenter inn i teknologifag og flere gutter inn i pedagogiske fag. Derfor arrangerer vi i idag, 7. februar,  egen jentedag og guttedag hvor teknologi og pedagogikk står i sentrum.

Publisert 3. feb. 2019 09:32

Vi trenger endringer i stillingsstrukturen og en helhetlig personalpolitikk for å møte behovene fra samfunnet, og for å gjøre det bedre for den enkelte ansatte. 

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, klippet snoren for å åpne Oscar.
Publisert 1. feb. 2019 09:26

Infrastruktur er en sterk driver for god vitenskap. Metoder som i dag er en selvfølge, var en gang eksoterisk og grensesprengende. Historien viser at nye metoder gir ny kunnskap og nye muligheter og kan endre utviklingen i store fagfelt.

Publisert 30. jan. 2019 12:24

Om to uker ønsker Universitetet i Oslo velkommen til konferansen Oslo Life Science for fjerde gang. Da med flere arrangement enn noen gang om helserelatert og miljørelatert livsvitenskap for akademia, sykehus, næringsliv og befolkningen generelt. Bli med du også!

Publisert 28. jan. 2019 15:46

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Vi har flere fremragende forskningsmiljøer enn noe annet norsk universitet.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.