Rektorbloggen - Side 15

Foto: Morten Kanne-Hansen /UiO
Publisert 28. feb. 2019 07:47

Jeg er glad for oppropet for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO. Forskersamfunnet kollektive vilje og kraft skal man ikke kimse av.

Publisert 18. feb. 2019 15:09

Åpen vitenskap var årets tema under Darwin day-middagen under Oslo Life Science. En betydelig problemstilling i diskusjonen var faglig evaluering ved ansettelser; en viktig del av enhver ansettelse.

Publisert 12. feb. 2019 13:09

I dag ble Studiebarometeret 2018 lagt frem. Resultatene er viktige for arbeid både med utdanning og læringsmiljø ved UiO.

Publisert 11. feb. 2019 16:16

At all times, mankind has wondered what life is, how it occurs, and how it develops. What gives a human consciousness - the ability to think, remember, and plan.

Publisert 8. feb. 2019 15:20

Til alle tider har menneskeheten undret seg over hva liv er, hvordan det oppstår og hvordan det utvikler seg. Hva er det som gir mennesket bevissthet - evne til å tenke, huske og planlegge. Hva er det som fører til verdens store epidemier? Hvorfor reduseres biomangfoldet stadig raskere? Hvordan kan vi mette verdens stadig økende befolkning?

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.