Rektorbloggen - Side 16

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, klippet snoren for å åpne Oscar.
Publisert 1. feb. 2019 09:26

Infrastruktur er en sterk driver for god vitenskap. Metoder som i dag er en selvfølge, var en gang eksoterisk og grensesprengende. Historien viser at nye metoder gir ny kunnskap og nye muligheter og kan endre utviklingen i store fagfelt.

Publisert 30. jan. 2019 12:24

Om to uker ønsker Universitetet i Oslo velkommen til konferansen Oslo Life Science for fjerde gang. Da med flere arrangement enn noen gang om helserelatert og miljørelatert livsvitenskap for akademia, sykehus, næringsliv og befolkningen generelt. Bli med du også!

Publisert 28. jan. 2019 15:46

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Vi har flere fremragende forskningsmiljøer enn noe annet norsk universitet.

Publisert 23. jan. 2019 08:14

Bærekraftsarbeid kan ikke bare være et tema i festtaler, men må integreres i hverdagen. Jo, vi skal utvikle kunnskap. Jo, vi skal utdanne kunnskapsrike, samfunnsbevisste kandidater, men vi må også gå foran som et godt eksempel her og nå. Hvert land, hver bedrift, hver by, hver organisasjon og hver enkelt av oss må mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene. Derfor kartlegger vi nå hvordan den daglige driften av UiO påvirker miljøet. Mest oppmerksomhet får klimafotavtrykket. Egne praksiser og rutiner skal analyseres og vurderes for å sikre en mest mulig bærekraftig drift av UiO.

Publisert 16. jan. 2019 15:37

Oppmerksomhetsunderskudd er et begrep jeg ofte reflekterer rundt. Hvor mange saker kan vi løfte samtidig og i hvilket tempo?

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.