Rektorbloggen - Side 2

Publisert 29. nov. 2018 12:00

De prestisjefylte tildelingene fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) henger høyt i internasjonal forskning. ERC Consolidator Grants går til forskere med 7-12 års erfaring etter fullført ph.d-grad, og nå er tildelingene for 2018 klare.

Nazistene på universitetesplassen
Publisert 26. nov. 2018 10:52

«I voldelige konflikter og i samfunn i autoritær utvikling er universiteter og studenter alltid utsatt», skrev en av oss i Morgenbladet forrige uke. Det er en trist sannhet vi kanskje føler er fjern fra vår virkelighet i dag. Men sannheten er at vi ikke kan ta dagens virkelighet som en selvfølge. Vi skal ikke lengre tilbake i tid enn til andre verdenskrig. Under den tyske okkupasjonen, var det våre egne studenter som ble sett som en trussel. Det skulle få et fatalt utfall for mange.

Publisert 24. nov. 2018 15:27

Den reviderte langtidsplanen for forsking og høgare utdanning (LTP) legg stor vekt på behovet for å lykkast med ei sterkare kopling mellom forsking og utdanning. Dette er eit svært velkome grep som nok reflekterer at sektoren sjølv ikkje har evna å utnytte potensialet i ei slik kopling fullt ut. Regjeringa skal ha ros for å løfte fram verdien av ein tydelegare og meir systematisk integrasjon av forsking og utdanning.

Publisert 23. nov. 2018 14:39

Universitetet i Oslo kan ta deg til helt nye steder, sa LINK-leder og ordstyrer Bjørn Stensaker med smilet på lur. Utdanningsledere og studenttillitsvalgte fra UiO var denne uken samlet på Alna for den første utdanningskonferansen i regi av sittende rektorat.

Studenter på Universitetsplassen. Foto: Jarli&Jordan
Publisert 19. nov. 2018 14:44

I morgen går UiOs utdanningskonferanse av stabelen med over 100 påmeldte! I år er våre utdanningsledere målgruppen, og studentene er selvfølgelig godt representert. Ambisjonen til rektoratet er at dette blir starten på en årlig utdanningskonferanse ved UiO.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.