Rektorbloggen - Side 2

Bildet kan inneholde: begivenhet, varmeapparat, opptreden.
Publisert 5. okt. 2020 09:12

Hvor går karriereveiene for yngre forskere og hvor relevant er forskerutdanningen de får for det arbeidsmarkedet de møter? Dette spørsmålet ble tirsdag diskutert basert på Doktorgradsundersøkelsen 2019 (NIFU Rapport 2020:19). Svarene gir hjelp til å sette en tydelig kompasskurs for UiOs videre arbeid med karrierestøtte.

Publisert 3. okt. 2020 20:08

I Aftenpostens Uviten-spalte tirsdag gir redaktør i forskning.no Nina Kristiansen politikerne skryt for håndteringen av koronapandemien. Det er sikkert helt på sin plass: politikere har fattet skjebnetunge beslutninger under faglig usikkerhet og hardt tidspress. Men når hun så løfter fram politikerne som helter i kontrast til forskningen, tar innlegget en for meg overraskende vending. Her slår hun fast at verdens forskere har oppnådd svært lite på et halvt år og på denne måten ikke har bidratt nok til å redde liv. Det kan ikke stå uimotsagt.

Bildet kan inneholde: rød, uniform, flagg, begivenhet, arkitektur.
Publisert 18. sep. 2020 06:55

I Aftenposten 7. september spør Torkel Brekke og Janicke Heldal hvordan vi best kan verne om akademisk frihet ved norske universiteter. De viser til at fri meningsutveksling for forskere og studenter er under press. Det er bra at dette blir diskutert i en bredere offentlighet. Aktiv meningsbrytning er fundamentet for universitetet som institusjon, og for demokratiet. Mye står på spill om ytringsrommet blir mindre levende. En noe kortere versjon av dette innlegget er publisert i Aftenposten i dag.

Publisert 12. sep. 2020 09:30

Studentene våre bruker sine beste år til å bygge egen og samfunnets kompetanse. Semesteret har såvidt startet. Nå står de i fare for å rammes av ensomhet, psykisk uhelse og frafall fra studiene. Det kan bli utfallet, dersom regjeringen beslutter å gjøre all undervisning digital.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.