Rektorbloggen - Side 2

Portalen til Peder Sather-senteret ved UC Berkeley
Publisert 24. okt. 2022 10:14

I 2012 gikk åtte norske universiteter sammen med University of California, Berkeley om å etablere Peder Sather Center for Advanced Study. Mål: Økt forskningssamarbeid. For UiOs del har det ført til 85 prosjekter som har involvert sju av våre åtte fakulteter, begge museene samt universitets­biblioteket.

To festkledte studenter med flammer i henende på trappa ved inngangen til Domus Bibliotheca
Publisert 18. okt. 2022 20:09

Formidling av kunnskap er høyt på den politiske dagsorden – men da gjerne med et perspektiv at denne oppgaven er forbeholdt vitenskapelig ansatte. Våre ansatte ved UiO gjør da også en formidabel jobb på dette feltet. Samtidig er det også verdt å huske på at våre studenter er og kan være viktige kunnskapsformidlere.

Bildet kan inneholde: fotografi, produkt, menneskelig, bildesign, interiørdesign.
Publisert 15. okt. 2022 09:22

Det var et øyeblikk av nasjonal stolthet da roveren Perseverance med den norske georadaren Rimfax ombord, landet i Jezero-krateret på Mars i februar 2020. Landingen ble direktesendt på NRK fra Institutt for teknologisystemer på Kjeller. Roveren skulle jakte på vann og en dypere forståelse av vår nærmeste naboplanet. Har det vært liv der? Regjeringens foreslåtte kutt i bevilgninger til de frivillige programmene i European Space Agency (ESA) setter den videre driften av Rimfax i fare og mye av norsk romforskning forøvrig i en svært vanskelig situasjon.

Publisert 11. okt. 2022 07:15

Det var knyttet stor spenning til statsbudsjettet for 2023. Ikke minst var vi spente på signalene knyttet til Forskningsrådets krevende økonomiske situasjon. Forskningssystemet trenger et sterkt Forskningsråd og en stor åpen, rent kvalitetsbasert, konkurransearena som Fripro-ordningen. Derfor var den litt mykere landingen tross alt positiv. Samtidig er ingen tvil om at statsbudsjettet vil svekke UiOs budsjett og dermed vår forskning og utdanning betydelig.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO