Rektorbloggen - Side 2

Publisert 2. okt. 2021 09:44

Universitetets kreeringer er høytid og fest. Våre nye doktorer er hovedpersonene, men kreeringene betyr mye også for universitetets ledelse; smilene og blikkene før, under og etter seremonien viser det. Og under hver kreering taler en av de nye doktorene. Der er alltid et høydepunkt. Her er Ingrid Staurheims - holdt torsdag 30 september. Tusen takk!

Bildet kan inneholde: produkt, gjøre, parallell, teknologi, mønster.
Publisert 28. sep. 2021 07:04

Trenger vi en «tillitsreform» i forskning og høyere utdanning? Spørsmålet er blitt stilt fra flere hold den siste tiden, og særlig aktualisert ved at partiene som ser ut til å utgjøre landets nye regjering har tatt til orde for nettopp dette. Styringssystemet i forskning og høyere utdanning er allerede inne i en pågående endringsprosess. Når behovet for en tillitsreform nå reises, er det flere debatter som blandes sammen.

Bildet kan inneholde: anlegg, vindu, bygning, himmel, arkitektur.
Publisert 15. sep. 2021 17:03

Universiteter og høyskoler har nøkkelroller i samfunnet som forsknings- og utdanningsinstitusjoner, som bidragsyter til kunnskapsbasert politikk, forvaltning og offentlig debatt, som kulturbærer, katalysator for innovasjon og næringsutvikling, og som forsvarer av akademisk frihet og demokratiske verdier. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning setter kursen for politikk, tiltak og investeringer i forskning og høyere utdanning og er med dette et helt sentralt styringsverktøy for universitets- og høyskolesektoren. Vi har derfor - naturlig nok - benyttet muligheten til å spille inn til den neste langtidsplanen.

Bildet kan inneholde: pallplass, mikrofon, yttertøy, talerstol, offentlig adresse system.
Publisert 4. sep. 2021 08:41

Det var fantastisk å være tilbake i Universitetets vakre aula torsdag. Vi feiret prisvinnerne, men også universitetet som ide og akademia som fellesskap. Jeg tok utgangspunkt i min gode lærer Otto Bastiansen i min middagstale.

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO