Rektorbloggen - Side 3

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, menneskelig, svart, smil, gul.
Publisert 29. aug. 2021 11:04

Vi ønsker frie og uavhengige forskere som søker sannhet og utfordrer kunnskapens grenser. Den akademiske friheten dreier seg nettopp om dette; at forskerne har frihet til å stille spørsmål, fritt kan velge metode, og fritt kan offentliggjøre sine resultater og resonnementer.

Publisert 25. aug. 2021 07:28

Oslo Science City har betydelige internasjonale ambisjoner. Det er nødvendig. Vi må som nasjon være i front i den globale kunnskapsutviklingen for å lykkes med den formidable omstillingen Norge skal igjennom, og satsingen er et viktig virkemiddel. Publisert i Khrono, forkortet versjon i Aftenposten.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.