Rektorbloggen - Side 4

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nettside.
Publisert 27. okt. 2019 14:35

The original Magna Charter Universitatum was fuelled by concerns over ‘economisation’ of higher education. The new one now being debated needs to address with clarity the need for university autonomy and academic freedom in times when political extremism, populism and nationalism are on the rise. First published in University World News 26 October.

Bildet kan inneholde: bildetekst, tilpasning.
Publisert 27. okt. 2019 14:26

Bygninger står for en tredjedel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Bærekraftige bygninger handler om materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing. Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral. Her følger fire utvalgte eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 25 oktober.

Bildet kan inneholde: penger, valuta, mynt, landemerke, metall.
Publisert 24. okt. 2019 16:36

Banebrytende bidrag til kreftforskning, en helt nyoppdaget celletype i immunforsvaret og genenes betydning for psykiske lidelser. Anders Jahres medisinske priser tildeles noen av verdens viktigste bidrag til medisinsk forskning.

Bildet kan inneholde: begivenhet, konvensjon, publikum, bygning, rom.
Publisert 18. okt. 2019 12:03

Et velfungerende byråkrati er avgjørende for en velfungerende politisk orden og velferdsstat. Men hvilken kompetanse trenger fremtidens byråkrat, hva slags kunnskap er relevant for politikk og forvaltning og hvor får man den fra?

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Publisert 16. okt. 2019 07:18

Engasjementet er stort, og det er bra! Mange vil gjerne vite hva som skjer videre med klima- og miljøarbeidet, og hva UiO har gjort så langt. Her kommer en første gjennomgang med noen eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 16. oktober. Innlegget vil følges opp med flere innlegg som går i mer detalj på utvalgte problemstillinger. Noen som viser hva som gjøres her og nå, og noen som ser fremover.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.