Rektorbloggen - Side 4

Skjermdump, SPARK
Publisert 5. aug. 2018 09:30

Når næringsministeren og helse- og omsorgsministeren snart skal levere stortingsmelding om helsenæring, skal veien pekes ut for en næring som mange har høye ambisjoner for og store forventninger til. Samtidig satser mange vestlig land på å bygge helseindustri. Hvordan skal Norge lykkes?

Publisert 4. aug. 2018 15:33

Rosland og Kobbeltvedt fra Raftostiftelsen kritiserer norske utdanningsinstitusjoner for manglende refleksjon om samarbeid med Kina. De hevder norsk akademia er naive om de tror at akademisk samarbeid vil fremme demokrati og menneskerettigheter i Kina. Analysen deres er unyansert og bygger på påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Skjermdump UiOs arrangementer på arendalsuka
Publisert 30. juli 2018 08:00

Kommentarer av typen «alt er galt med akademia i Norge» har nærmest blitt en egen sjanger. Tonen er gjerne nostalgisk og raljerende. Noen temaer går igjen, og det er god plass til påstander uten noe særlig belegg: alt var bedre før; ingenting godt kommer ut av internasjonalisering; studentene kan for lite og så videre. Sist ut er Asle Toje, som rekker over en imponerende liste elendighetsbetraktninger i sin kommentar 20. juli. Felles for dem alle: utviklingen går – mildt sagt – i feil retning.

Skjermdump Arendalsuka
Publisert 29. juli 2018 08:00

Norge er helt avhengige av å være fullverdige medlemmer i det europeiske forskningssamarbeidet. Både Norges og Europas globale konkurranseevne og produktivitet er avhengig av kvalitet i utdanning, forskning og innovasjon og vår evne til å utdanne nye generasjoner av innovative kandidater.

Publisert 27. juli 2018 13:24

De prestisjefylte ERC tildelingene henger høyt i internasjonal forskning. Her teller kvalitet, djervhet og evne til å stille og belyse fundamentale spørsmål helt i den internasjonale forskningsfronten. Vi gratulerer seks nye vinnere av ERC starting grants. Hele 5 av disse innen SH (samfunnsvitenskap og humanoria). I tillegg fikk Harald Stenmark ett nytt advanced grant tidligere i år. Vi gleder oss med vinnerene og deres fagmiljøer og institutter.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.