Rektorbloggen - Side 6

Publisert 3. aug. 2022 08:31

Ola Borten Moe skriver i Klassekampen 18 juli at også universitetene må forstå at de er underlagt demokratisk kontroll. Vi kan forsikre statsråden om at vi forstår at vår institusjonelle autonomi er avgrenset. Samtidig er vi både opptatt av hvordan den demokratiske kontrollen utøves og hvordan vårt eget ansvar forvaltes. Ansvaret for akademisk frihet og ansvaret for å møte samfunnets utfordringer. Publisert først i Klassekampen.

Bildet kan inneholde: hjul, sykkel, himmel, dekk, anlegg.
Publisert 28. juni 2022 08:02

It is a great pleasure to welcome each and every one of you to the 76th session of the International Summer School. This summer we are hosting 534 participants from 75 countries all over the world. That is nothing less than impressing!

Bildet kan inneholde: stearinlys, voks, hvit, lys, svart.
Publisert 26. juni 2022 18:09

Det ble en helg i sorgens og fortvilelsens tegn. Kontrasten til et sommer-Oslo i fest og glad forventing kunne ikke vært grellere. Terroren og hatet som utspilte seg i sentrum av Oslo natt til lørdag preger oss alle. Mange er redde. Både de skeive som ble rammet hardt, og muslimer som frykter represalier og rasisme.

Publisert 24. juni 2022 20:24

Offentlige utredninger gir tyngde til politikkutforming og legger på sitt beste grunnlaget for en informert offentlig debatt. Vi forventer innsikt, kunnskap og saklighet av denne sjangeren. Med mandat til å utrede akademisk ytringsfrihet klarer Kierulf-utvalget å holde denne standarden i utredningen NOU 2022:2. Utvalget har gitt oss en velskrevet gjennomgang som tydelig fremmer akademisk formidling og god debattstandard. Og konklusjonen er klar: God ytringskultur må bygges nedenfra i akademia. Det er vi helt enige i. Dette er en viktig del av akademisk frihet som grunnverdi og et levende prinsipp for det ansvaret som følger når man som akademiker deltar i formidling og samfunnsdialog.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO