Rektorbloggen - Side 6

Bildet kan inneholde: produkt, verden, organisme, font, reise.
Publisert 19. juni 2021 10:15

For Noreg er havrelatert forsking eit opplagt satsingsområde. For verda er det heilt nødvendig for å sikre levelege vilkår på og for kloden. Regjeringas langtidsplan for forsking og høgare utdanning gjer rett i å velje dette som eit prioritert felt. Først publisert i Khrono.

Se lenke til fullstendig versjon av innspillet her. Tusen takk til andre deltakere i arbeidsgruppen, Katrine Borgå og Atle Jensen.

Bildet kan inneholde: briller, hånd, frakk, visjon omsorg, erme.
Publisert 17. juni 2021 11:45

Vi har invitert Hans Morten Skivik til å være UiOs gjesteblogger i anledning PRIDE.

Hans Morten Skivik er utdannet pedagog fra UiO. Til vanlig er han programdirektør i Solstrandprogrammet og forfatter av en hel rekke bøker. Her skriver han om hvordan det var å komme til UiO som ung homofil. Om ensomhet og fortvilelse, men også om læring og om livets viktige omveier.

Bildet kan inneholde: briller, hånd, visjon omsorg, mikrofon, hørsel.
Publisert 11. juni 2021 17:58

Stortinget har vedtatt at det skal være minst to sensorer ved alle vurderinger der det brukes karakterskala A-F. Vi har advart tydelig mot de økonomiske konsekvensene av vedtaket, men har ikke blitt hørt. En regjering og et Storting som sier de vil styre i det store og ikke i det små, går her svært detaljert til verks. I realiteten øremerkes midler til én oppgave, og det oppstår en situasjon der andre oppgaver står i fare for å bli skadelidende. Først publisert i Khrono.

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO