Rektorbloggen - Side 6

Publisert 20. juni 2018 13:03

Det unike IT-systemet DHIS2 brukes i dag av 67 utviklingsland over hele verden. Bak det hele står UiOs egen IT-forsker Kristin Braa.

Publisert 18. juni 2018 23:29

For ett år siden ble evalueringen av norsk humanistisk forskning presentert. I mars kom evalueringen av utdanningsvitenskapelig forskning, og vi kan i dag glede oss over et meget godt resultat i evalueringen av samfunnsvitenskapene. Bildet er tydelig. Vi får samlet de sterkeste evalueringene nasjonalt og skal være godt fornøyde selv om målestokken for UiO ikke er Norge, men verden. Vi må fortsette å strekke oss i en internasjonal kontekst.

Publisert 13. juni 2018 18:46

Interessant og hyggelig å delta på ett dialogmøte om Hvordan vi måler og synliggjør universitetenes bidrag til innovasjon ved NTNU i dag. Min gode kollega Gunnar Bovim og NTNU ønsker et bredere målesystem for UH-sektoren, og har i sin utviklingsavtale programfestet at de skal bidra til å utvikle et bedre og bredere indikatorbatteri. Det handler mest av alt om universitetenes tredje samfunnsoppdrag.

General Assembly at the University of Louvain. Photo: Jacky Delorme/The Guild
Publisert 12. juni 2018 13:30

Guild Presidents call on Horizon Europe and Erasmus to strengthen Europe’s global position in science, education, and innovation. Read the joint statement from 19 Presidents from leading European Universities.

Publisert 11. juni 2018 14:12

Første dag på jobb, 1. august 2017, ba jeg om en orientering om hvordan vi jobber mot seksuell trakassering ved UiO. Dette var en direkte følge av en sommer hvor Langeland-saken fikk mye oppmerksomhet. Medio august var vi i Khrono tydelige på at vi var opptatt av tiltak. Har det så skjedd noe?

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.