Rektorbloggen - Side 7

Horizon Europa - Logo
Publisert 8. juni 2018 07:51

Horizon Europe er endelig lansert. Det har vært hard tautrekking mellom ulike interessegrupper og ulike mål og behov. Etter en første rask gjennomgang er hovedinntrykket at det er et OK budsjett. Studentmobilitet prioriteres. Erasmus dobles. Globale utfordringer koples mot bærekraftsmålene. Budsjettet for å spre kvalitet økes betydelig. Men alt er ikke like klokt.

Publisert 7. juni 2018 19:56

I dag har det vært kreeringsseremoni i aulaen for 83 av de 118 doktorene som har disputert siste kvartal. Her er min tale til dem.

Publisert 6. juni 2018 13:24

The Guild of European Research-Intensive Universities er et viktig redskap for UiO. Det er nyttig å møte rektorer fra ledende universiteter i Europa i åpen, tillitsfull dialog. Men selve essensen er arbeidet med å påvirke EUs forskningsagenda og fremtid.

Publisert 5. juni 2018 00:01

UiO's goal is, in line with the Government's guidelines, to make all scientific articles from publicly funded research openly available for everyone. We still haven’t reached our goal, and need to work actively to increase the share of uploaded articles at UiO. Here is my request to you – take part in the Open Access “dugnad” at UiO, upload all your scientific articles from 2017 and onwards in Cristin!

 

Publisert 1. juni 2018 11:31

One in five people in the world still lack access to modern electricity. Is it possible to greatly improve energy access without jeopardizing the climate? Can we combine development with sustainability at a scale that truly matters? How can Africa avoid being left behind as “The Dark Continent”?

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.