Rektorbloggen - Side 7

Publisert 5. juni 2021 20:16

Regjeringen avviklet gaveforsterkningsordningen fra 1. januar. Statssekretær Horrigmo argumenterer på NRK nyheter for at ordningen ikke har fungert etter intensjonen fordi den ikke har gitt flere donasjoner på over 3 millioner kroner. Beslutningen tar ikke inn over seg at store donasjoner, som de fra Kreftforeningen, kommer fra alt fra å strikke votter til kakelotteri. Først publisert i Khrono.

Bildet kan inneholde: øyevipper, produkt, gest, lykkelig, font.
Publisert 5. juni 2021 09:50

I snart halvannet år i en pandemi er vi hver dag blitt minnet om livsvitenskapens betydning for vår livskvalitet. Vi har fått demonstrert hvordan verdens bærekraftsmål ikke kan realiseres uten en kraftinnsats innen livsvitenskap. Det samme gjelder den overordnede visjonen, å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene innen 2030. I Norge har vi unike muligheter til å bygge opp en sterk helsenæring i årene som kommer. Når regjeringen nå skal revidere gjeldende Langtidsplan, mener UiO at Livsvitenskap og helse bør utgjøre en av planens fem langsiktige prioriteringer.

Se lenke til fullstendig versjon av innspillet her. Tusen takk til andre deltakere i arbeidsgruppen Jens Petter Berg, Eivind Engebretsen, Reidunn Aalen og Lars Tjelta Westlye.

Publisert 31. mai 2021 11:13

Institutt for teknologisystemer ble etablert 1. januar 2017. ITS gir utdanning på utvalgte områder innen energisystemer, autonome systemer og sensorteknologier - med sterk kopling til forskningsinstituttene på Kjeller. Instituttet har røtter tilbake til 1986 da UNIK ble etablert i 1986 med FFI, IFE, Telenor og UiO som stiftere. Sammen med instituttene på Kjeller og Lillestrøm kommune ser vi store muligheter for å utvikle dette instituttet videre. Kronikken gjengitt her er publisert i Romerike Blad etter dagens lansering av initiativet UiO:Future Technologies.

Publisert 30. mai 2021 10:31

Det er vanskelig å predikere hva slags ny kunnskap, forståelse og forskning som fører til ny utvikling. Hvilke nye forskningsgjennombrudd som vil snu opp ned på hvordan vi lever, og hvordan samfunnet både globalt og lokalt utvikler seg. De store skiftene kan verken forutsees eller bestilles. Vi er som samfunn helt avhengig av tilstrekkelige ressurser til langsiktig grunnleggende forskning uten tematiske føringer. Det er avgjørende at grunnleggende forskning redefineres som en av de fem langsiktige prioriteringene i Regjeringens nye Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 

Se lenke til fullstendig versjon av innspillet her. Tusen takk til andre deltakere i arbeidsgruppen Arnoldo Frigessi, Linda Bergersen, Berit Karseth og Emil Bæk Holland,

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.