Rektorbloggen - Side 7

Publisert 1. mai 2019 13:20

UiO påvirker kunnskap- og forskningspolitikken i Europa gjennom flere kanaler. Den viktigste er The Guild of European Research Instensive Universities. Dette nettverket av 19 sterke forskningsintensive breddeuniversiteter har i løpet av sin snart treårige historie utviklet seg til en viktig og godt synlig forskningspolitisk aktør i Europa. Et slikt tydelig og aktivt forskningspolitisk arbeid er spesielt viktig nå. Horisont2020 nærmer seg sluttfasen, mens det neste rammeprogrammet, HorisontEuropa, er i støpeskjeen.

Publisert 26. apr. 2019 19:10

Tusen takk til alle dere som har engasjert dere i strategiarbeidet så langt! Onsdagens innspillsmøte var inspirerende og godt, og de påfølgende arbeidsverkstedene svært nyttige i arbeidet mot styre- og dekanseminaret i juni.

Publisert 23. apr. 2019 16:04

Universitetet i Oslo er et godt europeisk universitet. Konkurransen er imidlertid hard og økende. Verden er som vi vet i rask endring. Derfor må vi hele tiden utvikle oss videre. Styret har bedt om at vi sammen utvikler en kort Strategi2030.

Publisert 20. apr. 2019 09:22

Kultur og historie er svært viktig for samfunnet; for oss alle. Den tragiske brannen i Notre Dame og reaksjonene i etterkant viste dette med all tydelighet. Folks sjokk og fortvilelse! Katedralen som har stått der som en «så fast en borg» i over 800 år ble i løpet av noen tragiske timer påført enorme skader. Vi vet at historie og kultur er viktig for oss alle. Derfor er UiO sitt ansvar bevisst i forvaltningen av museer og bygninger, men vi trenger også hjelp fra staten. Det haster med å sikre vår alles verdensarv, vikingskipene.

Publisert 16. apr. 2019 16:58

Havet har alltid vært viktig for Norge. Havet har formet vår utenrikspolitikk, vår økonomi, vår kultur og vår identitet. Nettopp derfor er det viktig at vi har kompetanse om havet innenfor realfag og teknologi, humaniora, jus og innen samfunnsvitenskapene forøvrig.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.