Rektorbloggen - Side 7

Publisert 23. jan. 2019 08:14

Bærekraftsarbeid kan ikke bare være et tema i festtaler, men må integreres i hverdagen. Jo, vi skal utvikle kunnskap. Jo, vi skal utdanne kunnskapsrike, samfunnsbevisste kandidater, men vi må også gå foran som et godt eksempel her og nå. Hvert land, hver bedrift, hver by, hver organisasjon og hver enkelt av oss må mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene. Derfor kartlegger vi nå hvordan den daglige driften av UiO påvirker miljøet. Mest oppmerksomhet får klimafotavtrykket. Egne praksiser og rutiner skal analyseres og vurderes for å sikre en mest mulig bærekraftig drift av UiO.

Publisert 16. jan. 2019 15:37

Oppmerksomhetsunderskudd er et begrep jeg ofte reflekterer rundt. Hvor mange saker kan vi løfte samtidig og i hvilket tempo?

Publisert 12. jan. 2019 18:14

Torsdag annonserte Olav Thon Stiftelsen årets priser; priser for arbeid som er gjort, og penger til det arbeidet som må gjøres. Ikke minst er jeg glad for at fremragende undervisere premieres, og at studentaktiv forskning støttes. Det er å bygge for fremtiden. Olav Thon Stiftelsen er unik i sin anerkjennelse og vektlegging av utdanning og lærere.

Publisert 7. jan. 2019 12:23

Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019. Fredag gikk den offisielle åpningen av stabelen i Rådhuset, og Oslo overtok stafettpinnen fra Nijmegen i Nederland.

Publisert 1. jan. 2019 09:00

I februar stikkes spaden endelig i jorda! Et stort og viktig bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap er i ferd med å realiseres; det skal stå ferdig i 2024. Forventningene til bygget er store. Forskningsfronten skal helt klart angripes med tverrfaglig samarbeid - konvergens - som ledesnor. Men forventningene er ikke bare knyttet til å utvikle verdensledende fagmiljøer. Det er også betydelige forventninger til bygget som katalysator for en sterk norsk helse- og livsvitenskapsnæring. 2019 blir et særdeles viktig år!

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.