Rektorbloggen - Side 8

Bildet kan inneholde: avis, avispapir, tekst, utgivelse, nyheter.
Publisert 23. juli 2019 16:08

FrP vil stille politisk krav til "meningsmangfold" i forskningen på innvandrings-, integrerings og kriminalitetsområdet. Utspillet viser med all tydelighet at vi heller ikke i Norge kan ta den akademiske friheten for gitt. Angrep som dette truer ikke bare universitetet og forskningen, men også det liberale demokratiets kjerne, skriver jeg i dag i Klassekampen.

Henter forslag fra Google
Publisert 18. juli 2019 09:00

I Aftenposten 13. juli beskriver Birgitte C. Huitfeldt en situasjon der universitetsansatte og studenter i økende grad mener de har krav på beskyttelse mot ytringer, tekster, pensum eller personer. Ytringsfriheten er lett å forsvare når den verner uttalelser et flertall umiddelbart vil støtte. Men den viser seg mer krevende å praktisere, når den skal virke som vern av et mindretall og av kontroversielle eller ytterliggående utsagn. Vi mener akademia må tåle uenighet og meningsbrytninger. Det er viktigere enn på lenge å verne om en liberal ytringskultur. Dette debattinnlegget ble først publisert i Aftenposten 18 juni.

Bildet kan inneholde: begivenhet.
Publisert 5. juli 2019 16:09

Dette vårsemesteret har i betydelig grad handlet om europeisk forsknings- og utdanningspolitikk. Vi er inne i en svært viktig og spennende tid forskningspolitisk. Budsjettet til de tre pilarene i Horisont Europa skal fastlegges av det nye Europaparlamentet.

Henter forslag fra Google
Publisert 26. juni 2019 00:00

The crisis of academic freedom in Europe emerged as the main theme during the conference «Bologna Process beyond 2020; Fundamental Values of the EHEA» in Bologna this week.

Bildet kan inneholde: mennesker, moro, ungdom, ferie, smil.
Publisert 24. juni 2019 19:00

Today, we greet and meet 500 students from 87 different countries at the University of Oslo. We wish you all a warm welcome to the 73rd International Summer School!

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.