Rektorbloggen - Side 8

Bildet kan inneholde: krus, kopp, kopp, kaffe kopp, drikkeglas.
Publisert 20. mars 2020 12:11

Ordfestivalen ved HF fikk mange av oss til å tenke over hvilke ord vi synes er viktige. Spør du meg på en vanlig dag, vil jeg si at mitt favorittord er nysgjerrighetsdrevet. I coronaens tid er de to nye ord som vinner: Solidaritet og dugnad!

Bildet kan inneholde: bygning, klassisk arkitektur, arkitektur, landemerke, tinghus.
Publisert 14. mars 2020 14:15

This has been an extremely demanding week. Day by day, it became clearer that we had to increase our efforts to protect ourselves against the coronavirus (COVID-19). The seriousness of the situation was emphasised when the Government on Thursday introduced the most stringent measures ever in peacetime. Now, as a university and as individuals, we must do everything we can to contribute to the national and global «dugnad» that we all are part of right now.

Publisert 14. mars 2020 11:07

Dette har vært en særdeles krevende uke. Dag for dag ble det mer tydelig at vi måtte øke innsatsen for å beskytte oss mot koronaviruset Covid-19. Alvoret i situasjonen ble slått fast, da Regjeringen torsdag innførte de strengeste tiltakene i fredstid noensinne. Nå må vi som universitet og som individer gjøre alt vi kan for å bidra til den store nasjonale og globale dungnad vi er en del av.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.