Rektorbloggen - Side 9

Bildet kan inneholde: fotografi, mennesker, snapshot, svart og hvit, stående.
Publisert 29. juli 2019 11:26

Det nye Honours-programmet på Universitetet i Oslo (UiO) vekker stor glede og noe kritikk. Hensikten med studiet er å møte behov i fremtidens arbeidsmarked for tverrfaglige tilnærminger kombinert med dyp faglig innsikt.

Henter forslag fra Google
Publisert 25. juli 2019 17:30

How do you build a good health system without doctors? Or a competent judicial system without lawyers? How do you combat climate change without biologists? Higher education is crucial to create sustainable societies; however, this is not clearly reflected in the international development agenda.

This Op-ed was first published in Times Higher Education in connection with the High Level Political Forum at the UN in New York in July. The authors were a part of the Norwegian delegation.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, mennesker, rød, ungdom, samfunnet.
Publisert 24. juli 2019 12:27

Universitetet i Oslo må bli like applaudert for kvaliteten og nytenkningen innen utdanning som innen forskning. Mye av kunsten ligger i å kople forskning og utdanning langt tettere. Det er svært gledelig å se spennende nye utdanningsinitiativ blomstre i UiOs indre, og som nå blir premiert med stor interesse fra unge søkere som kommer til UiO fordi de vil gjøre en forskjell i den verden vi lever i.

Bildet kan inneholde: avis, avispapir, tekst, utgivelse, nyheter.
Publisert 23. juli 2019 16:08

FrP vil stille politisk krav til "meningsmangfold" i forskningen på innvandrings-, integrerings og kriminalitetsområdet. Utspillet viser med all tydelighet at vi heller ikke i Norge kan ta den akademiske friheten for gitt. Angrep som dette truer ikke bare universitetet og forskningen, men også det liberale demokratiets kjerne, skriver jeg i dag i Klassekampen.

Henter forslag fra Google
Publisert 18. juli 2019 09:00

I Aftenposten 13. juli beskriver Birgitte C. Huitfeldt en situasjon der universitetsansatte og studenter i økende grad mener de har krav på beskyttelse mot ytringer, tekster, pensum eller personer. Ytringsfriheten er lett å forsvare når den verner uttalelser et flertall umiddelbart vil støtte. Men den viser seg mer krevende å praktisere, når den skal virke som vern av et mindretall og av kontroversielle eller ytterliggående utsagn. Vi mener akademia må tåle uenighet og meningsbrytninger. Det er viktigere enn på lenge å verne om en liberal ytringskultur. Dette debattinnlegget ble først publisert i Aftenposten 18 juni.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.