Rektorbloggen - Side 9

Publisert 11. feb. 2019 16:16

At all times, mankind has wondered what life is, how it occurs, and how it develops. What gives a human consciousness - the ability to think, remember, and plan.

Publisert 8. feb. 2019 15:20

Til alle tider har menneskeheten undret seg over hva liv er, hvordan det oppstår og hvordan det utvikler seg. Hva er det som gir mennesket bevissthet - evne til å tenke, huske og planlegge. Hva er det som fører til verdens store epidemier? Hvorfor reduseres biomangfoldet stadig raskere? Hvordan kan vi mette verdens stadig økende befolkning?

Publisert 7. feb. 2019 15:04

The young generation, who is inheriting our environmental sins, is transforming the public discourse and political debate.

Publisert 7. feb. 2019 08:44

Universitetet ønsker å ha balanse mellom kjønn på alle utdanninger: Flere jenter inn i teknologifag og flere gutter inn i pedagogiske fag. Derfor arrangerer vi i idag, 7. februar,  egen jentedag og guttedag hvor teknologi og pedagogikk står i sentrum.

Publisert 3. feb. 2019 09:32

Vi trenger endringer i stillingsstrukturen og en helhetlig personalpolitikk for å møte behovene fra samfunnet, og for å gjøre det bedre for den enkelte ansatte. 

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.