2015

Publisert 2. des. 2016 06:54

I morgen – lørdag 3. desember – arrangeres semesterets siste forelesning i  forelesningsserien om krig, okkupasjon og oppgjør.  

Publisert 14. des. 2015 16:00

Så fikk vi altså en klima-avtale i Paris. 186 land har forpliktet seg til å sette mål for hvor mye de skal kutte i sine utslipp. Spørsmålet er hvordan målene skal nås. En ting er sikkert: En klima-omstilling fordrer nytenkning om byutvikling og transport. Her har vi viktige tema for tverrfaglig forskning.

Publisert 11. des. 2015 15:53

Det er ikke ofte jeg får en «gledes-epost» i postkassen min. Det fikk jeg i dag, fra Live Rasmussen, overbibliotekar ved Realfagsbiblioteket. I temafeltet stod det skrevet «Gledes-epost: For en desemberdag!!». Ja da, det var to utropstegn også.

Publisert 7. des. 2015 16:19

Arbeidsledigheten i Norge øker, og med dette øker jakten på nye og grønne arbeidsplasser. I det avisenes kommentatorer spår at de norske og amerikanske arbeidsledighetskurver snart vil krysse hverandre, kommer regjeringen ut med sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

Publisert 6. des. 2015 14:29

For et par dager siden skrev jeg en blogg med tittelen Universitetets ansvar i klimaforhandlingens tid. Jeg trakk fram utdanning og forskning ved UiO som spiller inn i de problemstillingene som nå diskuteres i Paris. Min liste var selvsagt ikke komplett.  UiO gjør så mye mer – og ikke minst innenfor temaet energi. En av våre tre store, tverrfakultære satsinger dreier seg nettopp om energi.

Publisert 4. des. 2015 00:23

I Paris er klimaforhandlingene i gang. Delegater fra mer enn 190 land samles for å forhandle om en global og bindende klimaavtale. Målet er kjent: Å holde temperaturøkningen under to grader i forhold til før-industriell tid. Hva er universitetets ansvar?

Publisert 2. des. 2015 22:11

Fredag 4. desember kommer Kunnskapsministeren til Blindern for å delta i lanseringen av Norgeshistorie.no. Her ligger det over 500 kortfattede artikler om landets historie fra steinalderen til i dag. Jeg ser frem til å overrekke Universitetets julegave til det norske folk, representert ved statsråden.

Publisert 1. des. 2015 13:06

This is my opening speech at the Information Day for Refugees and Asylum Seekers, 1 December 2015. The speech was given in the Science Library at the University of Oslo.

Publisert 30. nov. 2015 23:18

Den 1. desember tar vi imot 75 flyktninger her på campus som et ledd i vår akademiske dugnad. Vi ønsker å åpne universiteter og høgskoler for flyktninger som har påbegynt sin utdannelse hjemme, før de ble tvunget til å reise ut på grunn av krig og konflikt.

Publisert 28. nov. 2015 17:50

Er det mulig å bekjempe terrorisme? Dette er spørsmålet vi stiller i det åpne møtet i Litteraturhuset, mandag 30. november kl. 19.15. Foranledningen er de siste ukers terroraksjoner i Beirut og Paris.

Publisert 23. nov. 2015 17:41

Etter konkurranse med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus ble det i dag klart at UiO får Senter for forskning på høyreekstremisme. Jeg vil gratulere Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for statsvitenskap som vertskap for det nye senteret.

Publisert 20. nov. 2015 03:16

Last week, terror struck in Beirut and Paris. On Thursday, more than 40 were killed in the suicide attacks in Beirut. On Friday, 129 lost their lives in Paris. Such atrocities elicit not only grief and sorrow, but also an urgent need for understanding and comprehension. Here is where the university can contribute. With our academic breadth we can inform the public debate and help explain the inexplicable.  

Publisert 18. nov. 2015 07:32

Den 31.oktober gikk høringsfristen ut for en revisjon av forskningsetikkloven. Lovforslaget viser et ønske om å tydeliggjøre forskningsinstitusjonenes ansvar for den etiske standarden i forskningen.

Publisert 16. nov. 2015 18:20

Tirsdag 17. november vil Deeyah Khan – kunstner, aktivist og ytringsfrihetsforkjemper  – bli tildelt Universitetet i Oslos menneskerettighetspris fra Lisl og Leo Eitingers fond.

Publisert 15. nov. 2015 17:43

Det er mye vi ennå ikke vet, om de forferdelige terrorhandlingene i Paris og bakgrunnen for disse. Men sikkert er det at terroren rammet blindt og hardt, og både unge og eldre. Mangt tyder på at det var unge mennesker ikke bare blant ofrene, men også blant dem som begikk ugjerningene. Den første av terroristene er nå identifisert og var 29 år gammel.

Publisert 14. nov. 2015 08:35

C’est avec stupéfaction et douleur que nous avons reçu les terribles nouvelles de l’attentat terroriste à Paris.

En tant que président de l’Université d’Oslo, et face au massacre survenu, je souhaite exprimer ma douleur et la solidarité de toute l’Université d’Oslo avec les victimes, leurs familles, ainsi qu’avec tous les Français.

Publisert 10. nov. 2015 12:07

Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral. Med den nylig vedtatte masterplanen for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo har universitetsstyret satt høye ambisjoner for bærekraft på eiendomsfronten. Å arbeide for en grønn campus er å arbeide mot et bevegelig mål, der ambisjonene hele tiden må justeres opp mot de mulighetene som åpnes av ny teknologi. Dette gjør arbeidet spennende og utfordrende. 

Publisert 9. nov. 2015 14:45

Som nevnt i gårsdagens blogg, har UiO utviklet en tradisjon for åpne forelesningsserier når det er akutt behov for kunnskap og når den offentlige samtalen kan nyanseres av og trekke veksler på UiOs store faglige bredde.

Publisert 8. nov. 2015 16:56

Den står skarpt i mitt minne, den aller første kommentaren jeg fikk, da jeg som nybakt rektor møtte en gruppe stortingspolitikere i debatt om universitetets rolle. «UiO må gi svar» var et av de klare budskapene jeg ble møtt med.  Budskapet var enkelt å tolke: UiO måtte ta på seg en enda tydeligere rolle som formidler i en verden som strever med spørsmål der fasitsvarene mangler. Svarene mangler, fordi utfordringene av natur eller format er uten presedens. Nå ser vi en flyktningkrise som savner sidestykke siden siste verdenskrig. Igjen er spørsmålene mange.

Publisert 5. nov. 2015 20:55

Vi har fått en debatt om open access-tidsskrifter – tidsskrifter med åpen tilgang. Det er viktig å legge til rette for publisering i slike tidsskrifter, slik jeg skrev i gårsdagens blogg. Men har vi noen kontroll på kvaliteten på det raskt voksende antall av slike tidsskrifter? Er det trygt å publisere i journaler med åpen tilgang, eller er det slik at open access er blitt røvernes marked?

Publisert 4. nov. 2015 15:20

I Aftenposten 2. november tar Michael Bretthauer og Erlend Hem til orde for en mer kritisk holdning overfor «Open Access-bevegelsen».  Ja visst skal vi være kritisk, men det skal vi også være overfor det tradisjonelle publiseringssystemet. Åpen tilgang - open access - er kommet for å bli. Og bra er det.

Publisert 2. nov. 2015 22:31

Så er årets Transatlantic Science Week i gang. Vi valfarter til nordamerikanske universiteter og kunnskapsmetropoler for å la oss inspirere til større og mer målrettet innsats i vårt hjemlige utdannings- og forskningslandskap. Denne gangen er det Boston som er destinasjonen, og første stoppested er Questrum School of Business, Boston University. Ja visst er det mye å ta med seg herfra.

Publisert 1. nov. 2015 16:40

Vårt kulturhistoriske museum forvalter Osebergskipet, Gokstadskipet, sleder, vogner og diverse andre gjenstander fra vikingtid. Dette er godt kjent. Men museet har også kulturarv fra andre himmelstrøk i sine magasiner. Hvordan skal denne kulturarven forvaltes og formidles på en demokratisk måte?  Digitale verktøy står sentralt.

Publisert 27. okt. 2015 12:21

Internasjonale studenter – en ressurs for Norge. Dette var temaet for gårsdagens møte på Handelshøyskolen BI – et møte som ble arrangert av BI i samarbeid med Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU). Norge mangler en nasjonal strategi for rekruttering av internasjonale studenter. Trenger vi en slik strategi? I så fall: Hvordan bør en slik strategi være skrudd sammen?

Publisert 26. okt. 2015 10:33

Det er oppsiktsvekkende at kvoteordningen nå foreslås utfaset uten en åpen debatt.  Stortinget bør sørge for at kvoteordningen ikke fases ut uten en grundigere høringsprosess og mer fyldig informasjon om nye ordninger som skal erstatte denne.