Flyktningkrisen: Akademisk dugnad på UiO

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunnene hun og han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. Våre fagmiljøer har kunnskap og kompetanse som kan skape økt forståelse for bakgrunnen for krisen, bistå offentlige myndigheter og hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge. UiO har derfor tatt initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere.

Universitetet i Oslo er medlem av Science4Refugees – et initiativ fra EU-kommisjonen for å gjøre det lettere for flyktninger og asylsøkere med akademisk bakgrunn å anvende sin kompetanse.

I samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus planlegger vi en informasjonsdag for flyktninger med akademisk bakgrunn. Mange flyktninger og asylsøkere er ressurssterke. Noen har høyere utdannelse, andre var i ferd med å oppnå en akademisk grad da de ble tvunget til å forlate sitt hjemland. Sammen med asylmottakene, UDI, NOKUT og andre vil vi gjøre det enklere for disse å planlegge videre studier og arbeid. Ulike former for samarbeid med bibliotek så vel som studenter er også underveis. Vi vet dessuten at det i UiOs fagmiljøer finnes gode ideer og planlagte tiltak som kan passe inn i denne akademiske dugnaden. Alle våre fagmiljøer er invitert til å komme med innspill og forslag til ytterligere tiltak.

Flyktningene som kommer, vil bli bosatt over hele Norge, først i mottak og siden i egne hjem. Som styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) er jeg glad for at flyktningkrisen nå blir tema i styret slik at vi kan få en nasjonal dugnad.

Også ute i Europa er akademia på banen. Science4Refugees er et nytt initiativ som skal gjøre det enklere for forskere på flukt å etablere seg på nytt. UiO har meldt seg inn, og oppfordrer alle universiteter og høgskoler til å gjøre det samme.

UiO ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet starter opp forelesningsserien 'På flukt' 24. november med Sir Paul Collier, University of Oxford: "Exodus - How migration is changing the world". Dette vil følges opp av en serie forelesninger og seminarer som ser på ulike aspekter ved dagens flyktningsituasjon og dypereliggende årsakene til denne. De første fire forelesningene vil bli i regi av SV, deretter går stafettpinnen til øvrige fakulteter.

Informasjonsdagen for flyktninger legges til 1. desember - mer informasjon kommer. 

Publisert 19. okt. 2015 09:47 - Sist endret 4. mai 2016 10:46

Synd et slikt tiltak ikke fantes da Pinochet jagde ut akademikere fra Chile.

Hadde som gulvvasker en kjent Chilensk datakjemiker som ble også nektet oppholdstillatelse fordi han snakket spansk og ikke norsk/engelsk. :-( Han fikk dog oppholdstillatelse så vidt jeg husker i USA. Men UiO gikk så vidt jeg skjønte glipp av en fremfragende forsker. Men var for radikal for UDI. (Lurer på om han ikke var så radikal at han arbeidet med dataassistert fri tadikalkjemi. (Et fagfelt som har skapt problemer ellers med fanatiske antikommunister :-) )

Alf Christophersen - 23. okt. 2015 21:56

Ja Ole Petter, kjempebra initiativ. To ting til som kan gjøres: 

  1. Lage en studieforberedende MOOC (Vi har kompetanse, men trenger «GO» fra deg)
  2. Lette på opptaksregler

MOOC La oss lage en mooc som heter «Welcome to Higher Education in Norway» forkortet til WHEN. Svaret på when fra UH-Norge blir da: “As soon as possible”.

Dvs et åpent gratis nettkurs - som har som hovedmål å tilrettelegge og forberede våre nye landsmenn på det å studere i Norge. Et studieforberedende kurs hvor de kan få kunnskap, innsikt og forståelse for hva det vil si å studere, hvordan man best lærer, studieteknikk, arbeidsmetoder, kulturen på norske universitet og høgskoler, lover og regler, litt økonomi, studentliv m.m. og annet som er relevant. ILOS på HF-fakultetet har allerede fått strategiske midler for å lage en mooc for de som vil studere i Norge og som trenger norskopplæring,

Moocen WHEN  kan inneholde tekst på arabisk og norsk, video med dyktige fagpersoner som forteller på en spennende og lettfattelig måte, quizzer slik at de kan teste seg selv om de gjør fremgang, diskusjonsgrupper og fora for meningsutveksling og spørsmål. Mange av de som deltar i moocen vil være plassert alle mulige steder i Norge. Her kan de, sammen med Facebookgrupper knytte kontakter med nye mulige medstudenter, utveksle erfaringer om det å studere i Norge m. Dataene som genereres i moocen fra quizer og tester vil også kanskje kunne si oss noe om hvem som godt egnet. Ansatte eller studenter på UIO kan veilede på nettet, være med å skape et godt miljø.

UiO har jo allerede laget flere MOOcer: FlexPhil, Praktisk pedagogisk utdanning og Kjemi på nett på Canvasplattformen. What Works og Music Moves (kommer snart) på FutureLearn. Vi har erfaring og vilje. Midler er kanskje ikke noe problem i en sak som dette.

OPPTAKSREGLER La oss legge noen formelle ting til side og få med deg ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet, slik at dere kan lempe på reglene, som gjør det lettere for syriske flyktninger og asylsøkere å studere i Norge. 

Ja, det finnes vanlige opptakskrav, men i den katastrofale situasjon ti-tusener av asylsøkere og flyktninger nå befinner seg i Norge, er det ikke bare lov til å tenke nytt, til å lempe på regler, men jeg føler at UiO også har en plikt til å gjøre det mye lettere for denne gruppen mennesker å fortsette eller begynne å studere – allerede fra nyttår av. Slipper vi inn noen som ikke er egnet, vil de falle fra. De som er egnet, vil sannsynligvis vise stort engasjement, om de får lov til åprøve seg.

Du har sikkert hørt historien om Marte Svennerud når syv søsken var blitt foreldreløse:  «Ittno knussel - je tar hånd om dem alle syv» Hører jeg UiO og resten av UH-Norge si: Ittno knussel – vi tar dem alle syv tusen?  

bentku@uio.no - 2. nov. 2015 23:53

Hei Bent,

 

Takk for innspill! Jeg er prosjektleder for Akademisk Dugnad på UiO. Vi er i ferd med å snu hver stein for å se hva vi kan bidra med for å avhjelpe den pågående krisen, både på kortere og lengre sikt. Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Den internasjonale sommerskolen er allerede i gang med å kartlegge hva de kan bidra med når det gjelder norskopplæring, og hva som eventuelt er nødvendig for å få et skikkelig løft på dette feltet. Fortgang i den planlagte MOOCen i norsk språk er en av de temaene de arbeider med.

 

Forslaget ditt om en studieforberedende MOOC er spennende, og jeg vil passe på at dette blir tatt med videre i planleggingen av dugnadsarbeidet. Dugnaden er nå i ferd med å bli nasjonal, så her kan det være at flere ønsker å bidra til et riktig godt resultat. Dette vil imidlertid ta tid å få på plass.

 

På kortere sikt arrangerer vi derfor et informasjonsmøte 1. desember, i samarbeid med HiOA, NOKUT og Samordna Opptak. Dette møtet vil være spesielt rettet mot folk som allerede var i gang med et studieløp før de måtte reise. I den forbindelse vil vi også lage informasjon på nett og papir som kan benyttes over hele landet, både for denne gruppen og for folk som gjerne vil begynne på høyere studier for første gang. Mer informasjon om dette vil komme på den nye nettplattformen for Akademisk Dugnad, som snart er på plass.

 

Opptaksreglement er et krevende tema. Nettopp derfor har vi også en grundig gjennomgang av dette sammen med disse partnerne. Vi skal ikke holde på byråkratiske regler av gammel vane, men vi skal også passe oss godt for å skape skoletapere av ressurssterke mennesker. Denne gjennomgangen er ikke gjort i en håndvending, men vi er altså i full gang.

 

Inntil videre er det altså bare å fortsette å la de gode forslagene komme!

Anna Kolberg Buverud - 3. nov. 2015 13:43

God ide!

I Tyskland tilbyr Kiron University gratis online universitetsstudier til flyktninger. På nettsiden deres heter det "While based in Germany, Kiron as a global organization is accessible from all over the world. All courses can be taken online - no matter where you are."

Kanskje det kan utvikles samarbeid eller erfaringsutveksling?

Mer om dette her: https://kiron.university/about 

Mvh Angelika Schafft

 

ansc@hioa.no - 9. nov. 2015 15:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere