Akademisk dugnad for flyktninger

Den 1. desember tar vi imot 75 flyktninger her på campus som et ledd i vår akademiske dugnad. Vi ønsker å åpne universiteter og høgskoler for flyktninger som har påbegynt sin utdannelse hjemme, før de ble tvunget til å reise ut på grunn av krig og konflikt.

Målet for vår akademiske dugnad er å gjøre det enklere for flyktninger og asylsøkere med høyere utdannelse å planlegge videre studier og arbeid her i landet. Vi har invitert til et bredt samarbeid i sektoren.  Informasjonsmøtet denne uken arrangeres sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Det legges også opp til et nasjonalt samarbeid gjennom Universitets- og høgskolerådet (UHR). 

Vi vet at utfordringene står i kø. Mange av flyktningene mangler dokumenter, og mange vil oppleve språkbarrieren som vanskelig. Det trengs kreativitet. For dem som mangler dokumenter, kan vi lage opptaksprøver, og for å redusere språkbarrieren kan vi tilby digitale læringsformer.

En vellykket integrering av flyktninger ved norske universiteter og høgskoler vil kreve et samarbeid med alle involverte myndigheter og organisasjoner – ikke minst med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUT har et spesielt ansvar for godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning og skal slik bidra til at personer med utenlandsk utdanning effektivt kan benytte kompetansen sin i Norge.

Sist uke holdt den kjente migrasjonsforskeren Paul Collier et foredrag om flyktningsituasjonen.  Han slo fast at det å bringe kvalifiserte flyktninger inn i et utdanningsløp var noe av det beste vi kunne gjøre, og at det ville være en fantastisk hjelp for hjemlandet at de flyktningene som returnerer etter krigen, har med seg en god utdannelse.

Det å integrere flyktninger med avbrutt utdannelse i studieløp her hjemme bør kun være et første trinn.  UiO har i tillegg foreslått en ordning med akademiske pass. Idéen er at slike pass kan gi dem som blir tatt opp på studieprogrammer her hjemme, tilgang til hele det europeiske utdanningsområdet på lik linje med norske studenter.

Igjen er det naturlig med et samarbeid med NOKUT. Vi vet at NOKUT ønsker europeisk samarbeid for å sikre flyktninger raskere godkjenninger. NOKUT har også tatt til orde for et europeisk kvalifikasjonspass.  Fagspesifikke godkjenninger må utdanningsinstitusjonene selv stå for.

Det er mye inspirasjon å hente i vår historie når flyktningkrisen skal håndteres. Nansenpassene huskes fremdeles. Disse ble utstedt til statsløse flyktninger etter 1. verdenskrig. Fridtjof Nansen var høykommissær for flyktninger i forløperen til FN, og Nansenpassene ble til etter at nærmere 800 000 russere i utlendighet ble gjort statsløse av Lenin i 1921. De hadde fått kuttet over livlinjen til sitt eget land.    

Nå - nesten 100 år etter Nansen - er vi i en situasjon der tusener av flyktninger har fått kuttet over livlinjen til sine egne utdanningsløp. Igjen er det behov for kreativitet. Igjen testes Europa og med dette våre humanistiske idealer.  

Stortinget har nettopp vedtatt 18 tiltak for å begrense flyktningstrømmen til Norge. Vi trenger også tiltak for å ta vare på dem som har flyktet fra krig og konflikt og som allerede er her i landet. Vår akademiske dugnad er nettopp et slikt tiltak.

Universitetet i Oslo har tatt initiativet til en akademisk dugnad for flyktninger (Aftenposten 2. desember)

Nettsiden for vår Akademiske Dugnad

Program for informasjonsmøtet den 1. desember 

Min blogg for European Association for International Education

Studentene er med!

Publisert 30. nov. 2015 23:18 - Sist endret 4. juli 2016 14:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere