Flyktning og formidling på UiO

Den står skarpt i mitt minne, den aller første kommentaren jeg fikk, da jeg som nybakt rektor møtte en gruppe stortingspolitikere i debatt om universitetets rolle. «UiO må gi svar» var et av de klare budskapene jeg ble møtt med.  Budskapet var enkelt å tolke: UiO måtte ta på seg en enda tydeligere rolle som formidler i en verden som strever med spørsmål der fasitsvarene mangler. Svarene mangler, fordi utfordringene av natur eller format er uten presedens. Nå ser vi en flyktningkrise som savner sidestykke siden siste verdenskrig. Igjen er spørsmålene mange.

UiO vil prøve å belyse disse spørsmålene i en åpen forelesningsrekke om flyktningkrisen. Serien har overskriften «På flukt». Første forelesning er  24/11: Sir Paul Collier, Oxford University: «Exodus: How migration is changing our world».  Mer informasjon om forelesningene kommer i neste blogg. Det er Det samfunnsvitenskapelige fakultet som koordinerer disse forelesningene.

Jeg er glad for at vi nå har utviklet en tradisjon for åpne forelesningsserier når det er akutt behov for  kunnskap og når den offentlige samtalen kan nyanseres og berikes av UiOs store faglige bredde. Vi arrangerte åpne forelesninger etter 22/7 og etter Paris-terroren tidligere i år. Og nå, etter at flyktningkrisen har antatt langt større dimensjoner enn noen kunne forutsi, står altså en ny forelesningsrekke for døren.  

Mange av UiOs åpne forelesninger sendes på Kunnskapskanalen NRK2 og ses av mange. Jeg fikk nettopp statistikken for reprisesendingen av forelesningen som Thomas Piketty holdt i Aulaen i vårsemesteret. Hele 56 000 mennesker så hele eller deler av denne sendingen. Vi har et stort auditorium!

Mange av UiOs ansatte gjør en kjempeinnsats i formidling. Kanalene er tallrike. En av de viktigste er Store Norske Leksikon som nå videreføres med universitetene og fire ideelle organisasjoner som eiere. Her bidrar våre forskere med kvalitetssikrede artikler.

 Det fremstilles av og til slik at formidling kommer i konkurranse med - og til fortrengsel for - de andre oppdragene et universitet har: Forskning, utdanning og innovasjon. Jeg er uenig. De fire samfunnsoppdragene som påhviler et universitet, er gjensidig befruktende og berikende. Kanskje var det tidligere slik at formidling kunne oppfattes som en isolert aktivitet, på siden av de øvrige. I dagens samfunn av høyt utdannede mennesker er det annerledes. Det som før var formidling, er blitt til en vitenutveksling mellom mennesker med forskjellig ekspertise. Som formidlere er vi ikke lenger på en pidestall, men blant mennesker med en erfaringsbakgrunn som utfyller vår egen.  

Formidling er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag.  UiO gir svar. Men ikke alltid et ja eller nei. Det vanskeligste og viktigste er å formidle usikkerhet. Dette krever at vi er sikre på vår egen kunnskap. Og det krever at vi ser på tvers av fagfelt, slik vi vil gjøre i forelesningsserien «På flukt».   

-----

Forelesningsserien «På flukt» er ett av flere initiativ som UiO har tatt som respons på flyktningkrisen.  Som del av vår Akademiske dugnad for flyktninger og asylsøkere vil vi den 1. desember arrangere en  informasjonsdag for flyktninger på campus. Dette gjør vi i samarbeid med HiOA og NMBU. Et viktig mål er å få de som har fått avbrutt sin utdannelse på grunn av krig og konflikt, inn i et utdanningsløp her hjemme.   Relevante netthenvisninger til vår Akademiske dugnad for flyktninger:    

http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/10/ottersen-vil-apne-universitetet-for-flyktninger.html

http://khrono.no/samfunn/2015/10/tar-initiativ-til-dugnad-flyktninger

http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2015/-flyktningkrisen%3A-akademisk-dugnad-pa-uio.html

Publisert 8. nov. 2015 16:56 - Sist endret 6. juli 2016 12:40

Veldig gode tiltak.

Men hva med å ha en infoside om dette på engelsk, ev andre språk? Dette vil gjøre det lettere for flyktningene å lese relevant info.

Osamah Rajpoot - 9. nov. 2015 10:08

Godt forslag, og det jobbes nå med en hjemmeside om denne saken.

Ole Petter Ottersen - 9. nov. 2015 13:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere