Hva er forskningsetikk?

Den 31.oktober gikk høringsfristen ut for en revisjon av forskningsetikkloven. Lovforslaget viser et ønske om å tydeliggjøre forskningsinstitusjonenes ansvar for den etiske standarden i forskningen.

UiO har uttalt seg i et høringssvar av 30. oktober. Her uttrykker vi støtte til flere momenter, men også noe uenighet. Blant annet foreslås det at det nasjonale granskingsutvalget skal gjøres til et lovfestet klageorgan. UiO mener at det er gode grunner for å beholde den nåværende ordningen, både av prinsipielle og praktiske grunner. Mer om dette kan leses i vår høringsuttalelse på regjeringens nettsider.

UiO har med det nye forslaget et lovfestet ansvar for å ha gode rutiner for håndtering av saker hvor det foreligger mulige brudd på forskningsetiske normer, og for å forebygge og gi opplæring i god forskningspraksis.

Alle som forsker ved UiO skal ha en høy grad av bevissthet rundt etiske aspekter ved forskningen. For å sette forskningsetikk på agendaen arrangerer UiO et seminar 18 november. For å nå flest mulig foregår seminaret på engelsk, og det har fått tittelen «Research ethics: laws, lies or laziness?». Tittelen gjenspeiler at begrepet «forskningsetikk» omfatter mye. Det handler om lover og regelverk og om bevisst uredelighet og juks. Men det handler også om holdninger og dårlig vitenskapelig praksis.

Første del av seminaret tar opp den nevnte revisjonen av forskningsetikkloven, men vil samtidig understreke at forskningsetikk går ut over lovens bestemmelser om fabrikkering, forfalskning og plagiat. Det handler til syvende og sist om hva som er aksepterte normer for god vitenskapelig praksis – og dette kan være forskjellig i ulike fagmiljøer som har ulike etiske utfordringer. Så hva snakker vi egentlig om når vi snakker om forskningsetikk?

I tillegg ønsker vi å se på hvordan etikk håndteres i praksis gjennom en debatt om UiOs 10 bud for god forskningsskikk. Disse budene ble vedtatt for snart ti år siden. I hvilken grad følges disse budene, og er de fortsatt gyldige?

 

Arrangør: Forum for forskningsdekaner i samarbeid med UiODoc

 

Publisert 18. nov. 2015 07:32 - Sist endret 19. juli 2018 11:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere