Kvoteordningen må ikke legges ned uten fullgod erstatning!

Det er oppsiktsvekkende at kvoteordningen nå foreslås utfaset uten en åpen debatt.  Stortinget bør sørge for at kvoteordningen ikke fases ut uten en grundigere høringsprosess og mer fyldig informasjon om nye ordninger som skal erstatte denne.

Gjennom kvoteordningen kan studenter fra utviklingsland og land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia søke støtte gjennom Lånekassen til studier ved et norsk lærested. Årlig studerer 1 100 studenter i Norge under kvoteordningen.

Nå foreslår Regjeringen å fase ut kvoteordningen fra undervisningsåret 2016–17. Midlene som blir frigjort skal benyttes til et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med utvalgte land i sør og til tiltak under strategi for forskings- og høgre utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika.

En av målsettingene med kvoteordningen er å bidra til kompetansebygging i mottakerland. Ved å avvikle ordningen vil utviklingsland langt på vei stenges ute fra samarbeid innen høyere utdanning.

Nylig presenterte Regjeringen planer for et nytt partnerskapsprogram der de sier at Norske universiteter og høyskoler inviteres med på arbeidet med å utforme ordningen. Allikevel sier de at midler vil bli lyst ut så tidlig som mulig i 2016. Hvis dette er riktig, er det vanskelig å se at det er rom for en grundig prosess og samarbeid om utforming av nye ordninger.

Universitetet i Oslo mener at kvoteordningen bør opprettholdes som et mobilitetsprogram med studentstipend. UiO ønsker å fortsette å benytte kvoteordningen strategisk i internasjonaliseringsarbeidet. Hvis vi ikke får en fullgod erstatning gjennom et nytt partnerskapsprogram vil utfasing av kvoteordningen føre til en merkbar reduksjon i antall internasjonale studenter fra det globale sør, både ved UiO og ved andre norske institusjoner. Dette er ikke riktig politikk i en turbulent verden der det mer enn noen gang er behov for kulturell og språklig forståelse over landegrensene.

Her er min konklusjon i et innlegg om emnet, nettopp publisert i University World News:

“In today’s world, with increasing inequality and a growing need to open the borders for exchanges of scientists, students, experts and talents, it seems discordant that the Quota Scheme is phased out without a public debate.”

http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20151021193817180

 

Publisert 26. okt. 2015 10:33 - Sist endret 26. okt. 2015 12:53

Samtidig som Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftmål 4B: "By 2020, substantially expand globally the number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small island developing States and African countries, for enrolment in higher education, including vocational training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes, in developed countries and other developing countries"  foreslår regjeringen å avvikle kvoteordningen med stipend til studenter fra utviklingsland.

Guri Vestad - 26. okt. 2015 16:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere