Oslo Innovation Week og Cutting Edge: Fra grunnforskning til anvendelse

I dag, mandag 12. oktober, innledes Oslo Innovation Week – et av de viktigste møtepunktene for innovasjon i Europa. I løpet av uka arrangerer Universitetet i Oslo, for tredje år på rad, Cutting Edge Festival. Dette gjør vi sammen med våre selskaper Oslotech og Inven2.

På festivalen løfter vi fram den mest innovative forskningen og de beste innovasjonene og oppstartsbedriftene og viser fram hele løpet fra grunnforskning via anvendt forskning til entreprenørskap og samfunnsgevinst.

I år handler festivalen om forskning og teknologiutvikling innen helse og energi, atmosfære og verdensrom.

Professor Bengt Gunnar Svensson representerer ett av fem utpekte verdensledende miljøer ved Universitetet i Oslo: SOLARIS. Dette miljøet er et flaggskip innen utdanning, forskning og teknologiutvikling innen solenergi. På Cutting Edge-festivalen snakker han om energisparing.

Blant dem som representerer helseområdet, er en av våre fremragende forskere innen livsvitenskap, Marianne Fyhn. Hun er en av de seks utvalgte som har fått flere titalls millioner kroner over fem år fra Forskningsrådets store satsing på digitalt liv. På konferansen får dere høre henne snakke om «What Exactly are Memories?».

I tillegg til våre egne forskere kan du møte nordmannen som fortsatt er med i konkurransen om å få reise til Mars. Og fra Japan har vi fått med professoren som vanligvis stiller opp på møter med sin stedfortreder - en robot som ser ut som ham selv. Nå får du også møte den ekte varen!

Festivaldeltakerne kan også besøke vår stand der vi viser fram vårt planlagte livsvitenskapsbygg. Nytt bygg er en sentral brikke i vår store satsing på livsvitenskap. I denne satsingen er nettopp innovasjon og samarbeid med andre aktører som næringslivet en sentral komponent. Innovasjon fra universitetssektoren gjennom satsinger som dette er helt avgjørende for at vi som nasjon skal klare det nødvendige skiftet til en grønnere økonomi.

Cutting Edge –festivalen svarer på de politiske signalene som framkom i forslag til statsbudsjett sist uke. Her henvises det til de tre overordnende målene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning: Konkurransekraft og innovasjonsevne, å løse de store samfunnsutfordringene og å utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Cutting Edge favner alle disse ambisjonene.

Universitetet skal ligge i forkant av samfunnsendringene. Vi er overbevist om at alle de som er nysgjerrige på universitetets virksomhet, og som ser oss som potensielle samarbeidspartnere, vil få stort utbytte av å delta på Cutting Edge-festivalen onsdag.

Publisert 11. okt. 2015 12:50 - Sist endret 19. juli 2018 12:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere