På flukt: Åpne forelesninger og debatter ved UiO

Som nevnt i gårsdagens blogg, har UiO utviklet en tradisjon for åpne forelesningsserier når det er akutt behov for kunnskap og når den offentlige samtalen kan nyanseres av og trekke veksler på UiOs store faglige bredde.

Vi arrangerte åpne forelesninger etter 22/7 og etter Paris-terroren tidligere i år. Og nå, etter at flyktningkrisen har antatt langt større dimensjoner enn noen kunne forutsi, står altså en ny forelesningsrekke for døren. I forelesningsserien «På flukt» vil våre egne og andre forskere ta for seg de psykologiske, kulturelle, historiske og juridiske sidene ved å være på flukt. SV- fakultetet koordinerer serien og er vertskap for første forelesning.

I en stadig mer tabloid verden, hvor «sannhet» og «fakta» lett misbrukes eller presenteres snevert, unyansert og uten motforestillinger, blir den forskningsbaserte kunnskapen og refleksjonen rundt denne stadig viktigere.  Universitetet - og SV-fakultetet ikke minst - har en særlig viktig rolle i å stille med kommentatorer, debattører og fortolkere når dramatiske, uventede og uforståelige begivenheter slår inn over samfunnet.

 

Utfordrer og overvelder

I dagens situasjon er det den stadig økende flyktningestrømmen som utfordrer og overvelder det norske samfunnet. UiO har altså respondert med å dra i gang en ny formidlingsserie serie: «På flukt». Som nevnt i forrige blogg kommer det første arrangementet 24/11: Sir Paul Collier, Oxford University: «Exodus: How migration is changing our world». Neste arrangement er 7/12 på Litteraturhuset: “Flukt, frykt og beskyttelse. Psykologiske aspekter ved tvungen migrasjon”. Fagansvarlig er Nora Sveaass, PSI.  Videre 11/1: «På flukt i en overopphetet verden» (fagansvarlig Thomas Hylland Eriksen, SAI) og 20/1-2016: «På flukt sett fra Europas ståsted» (fagansvarlig Grete Brochmann, ISS). Deretter går stafettpinnen videre til de andre fakultetene.

 

UiOs kommunikasjonsmål

Det første av UiOs kommunikasjonsmål er at vi skal belyse de store samfunnsutfordringene. Flyktningkrisen vi står midt i nå, er et godt eksempel på en slik utfordring. De siste dagers medieoppslag har vist oss hvordan retorikken raskt endres, og hvordan den er med på å forme opinionen. I slike tilfeller bør universiteter og andre kunnskapsinstitusjoner engasjere seg for å sikre en debatt basert på fakta og solid, tverrfaglig kunnskap.

------

Kommunikasjonsmålene er vedtatt av UiOs styre 23. juni 2015, og hele kommunikasjonsstrategien ferdigstilles i disse dager.

Akademisk dugnad (norsk)

Akademisk dugnad (engelsk)

Publisert 9. nov. 2015 14:45 - Sist endret 8. juli 2016 11:34

Jeg synes Ragnvald Kalleberg har et svært oppdatert perspektiv, og som kommer som artikkel snart: "Ytringsfrihet, demokratiteori, og demokratiet som uferdig prosjekt" i Sosiologi i dag, nr. 3, 2015 (ikke utgitt enda). Temanummer om ytringsfrihet. Anbefales på det varmeste.

Pål Magnus Lykkja - 10. nov. 2015 08:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere