Realfagsbiblioteket: Årets bibliotek med reale damer

Det er ikke ofte jeg får en «gledes-epost» i postkassen min. Det fikk jeg i dag, fra Live Rasmussen, overbibliotekar ved Realfagsbiblioteket. I temafeltet stod det skrevet «Gledes-epost: For en desemberdag!!». Ja da, det var to utropstegn også.

Ikke så rart, for det var to gledelige nyheter for Realfagsbiblioteket – og UiO – i dag: Sparebankstiftelsen kunngjorde at de ville donere 300 000 kroner til «Reale damer: Kvinnelige pionerer i realfagene». Dette er utstilling og arrangementer knyttet til kvinnelige helter og forbilder – kvinner som er rollemodeller for dagens studenter.  Og omtrent samtidig kom det inn en pressemelding fra Norsk bibliotekforening om at Realfagsbiblioteket er nominert til «Årets bibliotek».

Begrunnelsen fra Norsk bibliotekforening fortjener å bli gjengitt i sin helhet:

«Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo Biblioteket er ein viktig møteplass for fagmiljøet. Dei er innovative og testar nye metodar for å gje studentane det beste biblioteket, og let seg ikkje avgrense av dei fysiske veggane sine. Samarbeid med blant anna NRK Ekko om Abels tårn og forskarar utvidar biblioteket. Dei er synlege og viser fram det dei gjer, både på universitetet og til omgjevingane. Med eit særskilt blikk for studentane nyttar dei arealet sitt på ein måte som gjer mange leseplassar i forskjellige miljø, samtidig som det er knytt saman til eit heilskapleg bibliotek. Ved å blande vaflar, science fiction, teikneseriar og lolcats med det reint faglege stoffet, gjev dei brukarane sine meir enn det dei spør etter. Dei drivast ikkje berre av å gje kunnskap om akkurat dei emna som går dette semesteret, men utdannar menneske til eit heilt liv. Dette biblioteket tek læringssenterideen til eit heilt nytt nivå. Sjølv om ikkje alle bibliotek i Noreg skal vere spydspissar i realfagsformidling bør alle bibliotek i Noreg følgje Realfagsbibliotekets eksempel med å setje brukarane i sentrum og gjere dei til aktive samfunnsdeltakarar.» 

Begrunnelsen viser med all tydelighet hvilken viktig rolle et bibliotek kan spille i universitetets samfunnsoppdrag: Et innovativt bibliotek kan bygge opp under fremragende forskning, rekruttering, utdanning og innovasjon. Det kan være et fyrtårn i formidling og vitenutveksling. Og ikke minst: Et moderne bibliotek kan gi en helt ny dimensjon til institusjonens læringsmiljø. Neste år er UiOs år for lærings- og arbeidsmiljø. Kanskje mottoet burde være: Look to the Science Library.  

I følge Live Rasmussen dyrker Realfagsbiblioteket en «ja-kultur som av og til får oss i trøbbel, men som oftest leder til ny innsikt og nye gode erfaringer og/eller kontakter». Jeg kan underskrive på dette med ja-kultur. Mange er de arrangementene Realfagsbiblioteket har sagt ja til på ultrakort varsel. Og gjestfriheten er så stor at det ofte er vanskelig å rive gjesteforeleserne løs fra bibliotekets favn! Slik skal det være på et åpent og inkluderende universitet.


Realfagsbiblioteket: En ny arena for rekruttering, læring, debatt og tverrfaglighet (blogginnlegg fra mars 2012)

Publisert 11. des. 2015 15:53 - Sist endret 4. juli 2016 15:15

Hurra for Realfagsbiblioteket!

Elisabeth Aronsen - 14. des. 2015 13:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere