Sett 1 krone i universitetet og du får over 4 kroner ut

Dette er konklusjonen i en ny rapport fra League of European Research Universities (LERU). I 2014 bestemte LERU seg for å beregne det økonomiske bidraget fra sine medlemsinstitusjoner. Oppgaven ble gitt til et uavhengig konsulentbyrå, BiGGAR Economics. Beregningen viser at LERU-universitetene i 2014 hadde en «total economic impact» på over 70 milliarder Euro. I samme år var investeringene i disse universitetene cirka 16 milliarder Euro. For hver krone investert, kom det over fire kroner ut.

 

Kilde: LERU-rapporten "Economic Contributionof the LERU Universities", august 2015

Slike beregninger er usikre, metodene må og vil bli diskutert, og oppdragsgiver kan neppe sies å være uten egeninteresse i utfallet. Likevel: Funnene bør inspirere. Det er få andre investeringer – hvis noen - som gir en uttelling i denne størrelsesorden.

Selvsagt er universiteter mye mer enn en pengemaskin. Deres misjon er å forme samfunnet i stort – å forme det samfunnet vi ønsker å være en del av i morgen. Men selv om man kun ser på det direkte økonomiske bidraget, er bunnlinjen positiv så det holder.

I beregningen av universitetenes økonomiske bidrag tok man hensyn til antallet nye arbeidsplasser og verdien av varer og tjenester som universitetene genererte. Av de 18 kildene til økonomisk bidrag som ble inkludert i analysen, var «core contribution» og «knowledge transfer, enterprise and innovation activity» de to største.

Jeg avslutter med et sitat fra LERUs styreleder, Alain Beretz: “The wide impact of research universities (and universities in general) should be better acknowledged. As indicated in the report, the contribution of research universities is greater than that of the direct GVA [Gross Value Added] and employment of the automotive industry, the pharmaceutical and real estate sectors in Europe. That is certainly not a negligible fact”

Nettopp: Denne rapporten bør ikke neglisjeres. Den bør legges til grunn for disponeringen av våre samlede ressurser i ett av verdens mest ressurssterke land.

 

Les hele rapporten her

Metode i rapporten 

Infographics 

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 9. sep. 2015 16:09 - Sist endret 7. juli 2016 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere