Ny avtale mellom Telenor og UiO signert i dag

Samarbeidet mellom Telenor og Universitetet i Oslo går inn i en ny fase. Avtalen som i dag ble undertegnet i Future Lounge på Telenor Fornebu, innleder tre nye år med forskning i grensesonene mellom teknologi, innovasjon og kultur. 

Foto: Telenor

 

Ikke overraskende er det vårt Senter for teknologi, innovasjon og kultur som er den mest sentrale samarbeidspartneren fra UiOs side. Men Økonomisk institutt og Institutt for informatikk vil også bidra sterkt til de prosjektene som faller inn under den nye avtalen.

For å lykkes med teknologi trengs faglig bredde – ja, nettopp den store faglige bredden som vårt  universitet disponerer. Ingen teknologi kan overleve på sikt uten at man tar høyde for alle de utfordringene man stilles overfor i møtet mellom teknologi og samfunn og mellom teknologi og individ. Samtidig er det nettopp i disse møtene at de store mulighetene ligger. Her trengs forskning, og her trengs forskning over en stor faglig bredde. Teknologiene driver fram store endringer i samfunnet, og disse endringene er viktige forskningstema for ethvert universitet.

Få har forsket så godt og originalt i grenseflaten mellom teknologi og samfunn som professor dr. juris Jon Bing (1944-2014) ved Institutt for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. En av mine medarbeidere gjorde meg oppmerksom på at han har opptrådt i Telenors reklamefilm fra 2009! Her filosoferer han over hvilke endringer digital lagring har skapt i samfunnet og hvordan teknologien kan påvirke fremtiden. Bing fikk også Telenors Forskningspris i 2001 for sitt pionerarbeid og sine internasjonale bidrag for å etablere et akademisk fagområde knyttet til data, telekommunikasjon og jus.

Tilbake til avtalen som ble undertegnet i dag.

Mye av samarbeidet vil handle om innovasjon. Både Telenor og UiO prioriterer innovasjon høyt. Vi ønsker å sette UiO enda tydeligere på kartet når det gjelder å utløse innovasjon i samfunn og næringsliv. I dette perspektivet er det viktig å ha gode samarbeidsavtaler med næringslivet. Gode samarbeidsavtaler er de som fremmer næringsutvikling og samtidig inspirerer og understøtter forskning og utdanning innen temaer som er viktige for et moderne universitet. Slik denne avtalen gjør.

Det er ikke minst gjennom bredden av kompetanse at UiO er en attraktiv partner for Telenor. Det er en myte at næringslivet kun har interesse av "hard kunnskap". Forskningsbasert kunnskap om kultur,  brukerinnsikt, teknologiske grensesnittflater og markedsdynamikk er noe av nøkkelen til at et globalt konsern som Telenor nå har hele 200 millioner kunder - og 40 prosent av disse er i Asia. Når UiO i tillegg kan tilby uvanlig kompetente teknologiske miljøer, snakker vi om en god match.

Avtalen ble underskrevet samme dag som potensialet for slike avtaler ble ettertrykkelig dokumentert, gjennom Telenors pressemelding om at mobildata kan brukes til å forutsi og spore utbredelsen av den epidemiske sykdommen Dengue feber. Studiet ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Science USA og er basert på et samarbeid mellom Telenor og flere partnere, inklusive Harvard T.H. Chan School of Public Health. I grenseflaten mobildata/helse ser UiO store muligheter for samarbeid med Telenor. Innen dette området har UiO meget høy kompetanse og store ambisjoner.

 

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 8. sep. 2015 14:54 - Sist endret 11. aug. 2016 11:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere