Trygg publisering i tidsskrifter med åpen tilgang

Vi har fått en debatt om open access-tidsskrifter – tidsskrifter med åpen tilgang. Det er viktig å legge til rette for publisering i slike tidsskrifter, slik jeg skrev i gårsdagens blogg. Men har vi noen kontroll på kvaliteten på det raskt voksende antall av slike tidsskrifter? Er det trygt å publisere i journaler med åpen tilgang, eller er det slik at open access er blitt røvernes marked?

Arbeidet for åpen tilgang vil ikke kunne tas videre hvis ikke denne publiseringsformen møtes med tillit. Og tillit avhenger av kvalitet. Derfor er det etablert kvalitetskontroll av journaler med åpen tilgang – nasjonalt så vel som internasjonalt.

Internasjonal kvalitetskontroll  utøves av Directory of Open Access Journals (DOAJ), og i kombinasjon med søk i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) er dette et godt tilbud for forskere ved norske institusjoner som ønsker å publisere i kvalitetssikrede tidsskrift. Ved søk i DBH er det mulig å avgrense søket til tidsskrifter registrert i DOAJ.

DOAJ gjør en gjennomgang av alle tidsskriftene de har registrert. De nye kriteriene gjør at tidsskrifter kan bli fjernet fra DOAJ. Det er en stor jobb, og ikke alle tidsskrifter har vært i gjennom sjekken. Tidsskrifter som er sjekket og godkjent er merket med et grønt stempel i listen. Selvsagt er vårt eget Oslo Law Review «grønnlistet».       

Tidsskriftene i DBH må:

  • Ha valid ISSN, bekreftet av det internasjonale ISSN-registeret
  • Ha en vitenskapelig redaksjon (eller tilsvarende) som primært består av forskere ansatt ved forskningsinstitusjoner/enheter som utfører forskning
  • Ha rutiner for ekstern fagfellevurdering
  • Ha en nasjonal eller internasjonal forfatterkrets, dvs. at maksimalt 2/3 av forfatterne kan tilhøre en og samme institusjon. Se https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmKriterier

Det nasjonale publiseringsutvalget har det overordnede ansvaret for endelig godkjenning av kanaler som skal gi uttelling i finansieringssystemet.

UiO tilbyr sjekkpunkter for hva man skal i tankene når man skal publisere en artikkel og er usikker på tidsskriftet - og det gjelder både Open Access og tradisjonelle modeller

Undersøkelser viser at tidsskrifter med åpen tilgang nå møtes med økende tillit.

Jeg er overbevist om at økende tillit henger sammen med en tydeligere satsing på kvalitetskontroll. Ja visst finnes det journaler som kan kvalifisere for betegnelsen «rovtidsskrifter», men disse er det lett å styre unna. Open access er langt fra å være røvernes marked.  

-----------

Gisle Hannemyrs innlegg i Aftenposten: Eksistensen av røvertidsskrift er ikke noen god grunn til å forkaste «open access»-publisering

 

Publisert 5. nov. 2015 20:55 - Sist endret 5. juli 2016 14:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere