UiO i partnerskap med sju andre universiteter får 9.5 millioner Euro for nøytron- og synkrotronforskning

Verden kraftigste nøytronanlegg, European Spallation Source (ESS), og en helt ny synkrotron, MAXIV, er under konstruksjon i Lund i Sverige. Disse anleggene, drevet i partnerskap med et tyve-talls europeiske land, vil sette Skandinavia tydelig på kartet med helt unike muligheter innenfor material- og livsvitenskap. Våre forskere inviteres til å benytte seg av disse mulighetene.

ESS/MAXIV

Norge inngikk partnerskap i ESS allerede i 2009. Byggekostnadene for anlegget er anslått til ca. 16 milliarder kroner. Norge skal bidra med 2,5 prosent, dvs. cirka 400 millioner kroner, som er finansiert over Forskningsrådets langtidsbudsjett for ”Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur”.

Nøytron- og synkrotronteknikker favner vidt og brukes i dag som et viktig tverrfaglig redskap innenfor material- og livsvitenskap, fysikk, medisin og ingeniørvitenskap. Med disse kildene kan man bestemme struktur og avbilde materialer fra atomær til makroskopisk skala, bestemme elektronstrukturer og måle raske forandringer i tid, for eksempel kjemiske reaksjoner og dynamikk i proteiner.

Ved å forstå den detaljerte oppbyggingen av materialer kan man skreddersy biomaterialer til implantater samt avanserte nanopartikler for spesifikk  levering av medisin.  Andre eksempler er mer effektive nanomaterialer for økt utbytte av solceller og andre energi- og miljøbesparende materialer slik som nanoporøse materialer for katalyse og rensing av vann.

Disse teknikkene kan også brukes til å forstå de molekylære mekanismene til alvorlige nevrologiske lidelser som skyldes feilfolding av proteiner (Alzheimer, Parkinson), eller for å forstå og utvikle nye typer antibiotika ved å undersøke de mikroskopiske virkningene på celleoverflater.

Vi ser en tid der de tradisjonelle fagområdene som kjemi, fysikk, medisin og biologi smelter inn i hverandre under paraplyen livsvitenskap. En mekanistisk og molekylær forståelse av kompliserte livsprosesser krever teknikker med høy oppløsing og separasjon. Mange av de tverrfaglige forskningsaktivitetene ved UiO, for eksempel innen forskningen på biomaterialer, krever slike avanserte teknikker og vil nyte godt av den nye instrumenteringen på ESS og MAXIV. Oppbyggingen av disse sentrene i Lund er derfor svært viktig for UiOs satsing på livsvitenskap.

For å skape en felles strategi om å utnytte den eksisterende kompetansen og utnytte de nye sentrene på best mulig måte, har UiO gått i samarbeid med sju andre universiteter i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen og fått innvilget et  InterReg EU prosjekt med totalbudsjett på 19 millioner Euro. Av denne finansieringen kommer 50 % fra InterReg mens den gjenværende delen dekkes av partnerne i prosjektet.

UiO disponerer litt over 1 million Euro av dette budsjettet (50 % egenfinansiert)  og har forpliktet seg til å la sine PhDer/Post-docer investere totalt 84 måneder i prosjektet som skal  omfatte synkrotron-/nøytron-eksperimenter ved eksisterende kilder og opphold ved ESS /MAXIV eller ved minst et av de samarbeidende universitetene (Lund, København, Aarhus, Chalmers, Göteborg, Malmö eller DTU) . UiO vil også stå for veiledning og ta i mot et vesentlig antall forskere fra de andre universitetene.

Prosjektets overordnede mål er å forberede unge forskere til å anvende de verdensledende teknikkene som blir tilgjengelig ved ESS og MAX IV. I sum omfatter prosjektet mer enn 1000 forskermåneder for PhDer og post-docer, samt 500 måneders veiledertid for seniorforskere. Unge forskere vil  trenes opp til å utføre eksperimenter og vil få styrket sin kompetanse innenfor nøytron- og synkrotronteknikker. Dette kombineres med delprosjekt for internasjonal markedsføring av regionen, involvering av næringsliv og rekruttering av internasjonale talenter.

ESS og MAXIV, som vil være operative i hhv. 2023 og 2016, byr på høy rom- og tidsoppløsning og ny og unik instrumentering. Satsingen vil bringe frem ny kunnskap og nye muligheter for norske universiteter, forskningsinstitutter og norsk næringsliv. Det er svært viktig at UiOs forskere utnytter det konkurransefortrinnet som investeringen i Lund representerer. UiO bør få en sentral rolle i utdanningen av de fremtidige forskerne ved ESS og MAXIV.

Hjemmeside InterReg ESS/MAXIV

MAXIV in Nature

MAXIV

ESS

 

Publisert 10. sep. 2015 12:07 - Sist endret 7. juli 2016 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere