UiOs energi-initiativ i klimaforhandlingens tid

For et par dager siden skrev jeg en blogg med tittelen Universitetets ansvar i klimaforhandlingens tid. Jeg trakk fram utdanning og forskning ved UiO som spiller inn i de problemstillingene som nå diskuteres i Paris. Min liste var selvsagt ikke komplett.  UiO gjør så mye mer – og ikke minst innenfor temaet energi. En av våre tre store, tverrfakultære satsinger dreier seg nettopp om energi.

Vår tverrfaglige satsing UiO:Energi har som hovedformål å bidra med kompetansen som trengs i overgangen til et bærekraftig samfunn. For dette vet vi: Klimautfordringen kan ikke møtes uten at vi tenker nytt rundt energi – hvordan vi bruker den, skaffer den, fordeler den og hvordan vi tar hånd om nedsidene ved å bruke den.

Når vi reflekterer over disse spørsmålene ser vi umiddelbart at de kun kan adresseres ved å trekke på en stor faglig spennvidde. Den nødvendige spennvidden finnes ved breddeuniversitetene, men ved få hvis noen andre institusjoner.  UiO:Energi omfatter fire av våre fakulteter pluss vårt Senter for utvikling og miljø (SUM). Satsingen er det vi kan kalle en katalysator for tverrfaglig utdanning, innovasjon og forskning på framtidens energisystem.

Som breddeuniversitet har UiO meget gode forutsetninger for å bidra med kompetansen som trengs i overgangen til lavkarbonsamfunnet. Dette gjør vi, både med forskning og utdanning. Det første, tverrfaglige masterkurset i bærekraftige energisystemer ble holdt høsten 2013, i regi av vårt energi-initiativ. UiO:Energi har også opprettet en forelesningsserie, Energy Lectures, med bidrag fra verdensledende fagpersoner på klima og energi.  

UiO har flere fremragende forskningsmiljøer innen klima og energi. Flere av disse er nevnt i tidligere blogger. Vi har et Senter for materialvitenskap og nanoteknologi og sentre for miljøvennlig energi. Ikke minst har vi sterke fagmiljøer som arbeider med selve klimaforhandlingene.  Det må også nevnes at et av UiOs nylig utpekte verdensledende forskningsmiljøer er tematisk plassert innen feltet solenergi. Fagmiljøene har nå nylig vært sterkt engasjert i søknadsprosessen om de nye sentre for miljøvennlig energi (FME), og flere av våre miljøer har sendt inn SFF-søknader rettet inn mot klima, miljø og energiomstillingen.  

Klima og energi er utfordringer, ikke minst fordi de utfordrer tverrfagligheten. Det er ingen enkel sak å legge forholdene til rette for et reelt tverrfaglig samarbeid. Fagmiljøenes motivasjon for å arbeide på tvers av disiplingrenser kan støte imot hindringer av praktisk, økonomisk eller organisatorisk natur. Det er slike hindringer vi må identifisere og fjerne. Oppfølgingen av rapporten fra vårt internasjonale strategiske råd er en viktig etappe på denne veien.  Vi må knekke koden, slik at våre fagmiljøer og  universitetet som institusjon kan utnytte den store faglige bredden og tjene på den – til det beste for vår  forskning så vel som vår utdanning.

Publisert 6. des. 2015 14:29 - Sist endret 7. juli 2016 14:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere