2016: Godt nyttår, med satsing på lærings- og arbeidsmiljø

Til alle ansatte og studenter ved UiO og alle våre samarbeidspartnere: Godt nyttår! Og takk for stor innsats og godt samarbeid i 2015

2016 er satsingsår for lærings- og arbeidsmiljø.

Fjoråret var et godt år for UiO. Flere av våre forskere hadde suksess i Det europeiske forskningsrådet (ERC) slik at UiO nå har 32 ERC-bevilgninger totalt. Dette tilsvarer over halvparten av antallet ERC-bevilgninger til norske institusjoner samlet sett. Fra Inven2 – innovasjonsselskapet som vi eier sammen med Oslo Universitetssykehus – kom det over 70 kommersialiseringer i løpet av 2015, derav 12 nye selskaper. Ny rekord, og på topp i Norden! Så i oktober kom gladmeldingen til UiO og UiT Norges arktiske universitet om at ProTed – vårt felles senter for fremragende lærerutdanning - får forlenget sin kontrakt for fem nye år. Og like før jul ble det klart at UiO blir vertskap for det nyetablerte senteret for forskning på ekstremisme. Fremgangen synes også på de rangeringene vi elsker å hate. I den mest forskningstunge universitetsrangeringen – den såkalte Shanghai-rangeringen – er vi nå nr. 58 blant alle verdens universiteter – og det er over 20 000 av dem. UiO er nr. 11 i kontinentale Europa. Vi har aldri ligget høyere. UiO er i det øverste sjiktet i Europa, der vi hører hjemme.

Universitetsrangeringer måler bare en liten del av alt det et moderne universitet driver med. Rangeringer er metodologisk sett problematiske, men vi kan ikke neglisjere dem. For vi opplever at kommende studenter følger dem, potensielle samarbeidspartnere smugtitter på dem, og journalister elsker dem.

Bunnplanken i ethvert universitet - og en forutsetning for forskning og utdanning av høy kvalitet – er et godt lærings- og arbeidsmiljø. UiO-styret har bestemt at 2016 skal være et år der lærings- og arbeidsmiljøet settes i fokus. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med studenter, ansatte, deres tillitsvalgte og verneorganisasjonen.

Satsingen på lærings- og arbeidsmiljø inngår som en oppfølging av rapporten fra vårt Strategic Advisory Board (SAB).  Her er noen av punktene i planen:

  • Vi skal utarbeide, forankre og vedta en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO

  • Vi skal sette førsteårs-studenten i sentrum

  • Vi skal få en bedre koordinering av støtteressursene for utdanningsvirksomheten og utvikle en delingskultur

  • Vi skal etablere utdanningstilbud i tilknytning til UiOs tre tverrfakultære satsinger – Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.

  • Vi skal pusse opp Sophus Bugges hus og også gjennomføre andre oppgraderinger av de fysiske læringsmiljøene

Målene for satsingen på læringsmiljøet er klart beskrevet i Årsplanen. Her står det at UiO skal tilby et godt læringsmiljø gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene.  På sikt skal dette føre til at gjennomføringen forbedres.

Jeg har store forhåpninger til at vi i 2016 kan legge forholdene til rette for mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer – ikke minst ved å benytte moderne teknologi.  UiO har lansert flere MOOCs, og nye er planlagt for 2016. Og selvsagt skal vi fortsette arbeidet med å digitalisere eksamen.

Her er det på plass med en gratulasjon til Det juridiske fakultet som nå har digitalisert alle sine eksamener. I løpet av 2015 gjennomførte 10 000 studenter digitale eksamener i over 100 forskjellige emner. Dette er en viktig milepæl!   

Så må vi ikke glemme Arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK). Denne undersøkelsen ble gjennomført ved nesten alle enheter i 2015. Oppfølgingen av ARK vil være viktig for å kunne gjøre UiOs arbeidsmiljø enda bedre enn det er i dag.

Godt nytt år, med et godt lærings- og arbeidsmiljø!

Publisert 4. jan. 2016 17:05 - Sist endret 5. jan. 2016 09:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere