28000 potensielle gründere ved Universitetet i Oslo

28000 potensielle gründere ved Universitetet i Oslo. Det er selvsagt våre studenter jeg sikter til. Gjennom innovasjonskonkurransen Rektors utfordring har vi sett hvilken kreativitet og entreprenørånd våre studenter besitter. Nå stiller syv av våre studenter opp i iGEM-konkurransen med et innovasjonsprosjekt knyttet til et hyperaktuelt tema: Antibiotikaresistens.

Årets iGEM-lag fra UiO.

The International Genetically Engineered Machine (iGEM) Competition er en verdensomspennende konkurranse som ble startet ved MIT i 2003. Det er allerede blitt etablert en rekke nye selskaper som en direkte følge av denne konkurransen. Studentene står bak (http://igem.org/IGEM_Startups).  Legemiddelindustrien følger konkurransen nøye, og ikke sjelden blir gode idéer plukket opp og kjøpt. Universitetet i Oslo tilbyr faget MBV4910IGEM som er koblet til denne internasjonale forskningskonkurransen i syntetisk biologi. Faget er et ledd i satsingen på studentbasert forskning og innovasjon.

NIFUs rapport fra 2015 - Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning - status og utfordringer - er klar I sin konklusjon:

Universitetene bør i større grad vektlegge en organisering av entreprenørskapstilbud som kan samspille med det øvrige arbeid med kommersialisering ved institusjonene, herunder bør det organiseres tilbud der studenter trenes til å lede kommersialiseringsprosjekter gjennom praksisrettede opplegg.

Dette er litt av bakteppet for iGEM.     

Årets iGEM-lag fra UiO angriper en viktig problemstilling: Laget vil lage en enkel test for å avdekke antibiotikaresistens ved urinveisinfeksjon.

Denne typen infeksjon er i økende grad resistent mot antibiotika, også i Norge. Det er viktig å sjekke for resistens før medisineringen starter. Ved å unngå å gi behandling som ikke virker, kan man begrense spredning av resistens.

Antibiotikaresistens er en av de største truslene vår velferdsstat står overfor, slik jeg skriver i en tidligere blogg (http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2016/en-uavvendelig-katastrofe-antibiotikaresistens-tru.html). Dersom testen virker, har studentene levert et solid bidrag i konkurransen og utviklet et nyttig verktøy for folkehelsen.

Det er syv studenter i iGEM-laget. Universitetet i Oslo har i underkant av 28 000 potensielle innovatører og gründere som kan bidra til å takle de store utfordringene vårt samfunn står overfor. Universitetet i Oslo er det eneste norske universitetet på listen over de mest innovative universitetene i Europa (http://www.uio.no/om/aktuelt/rektors-blogg/2016/universitetet-i-oslo-pa-listen-over-europas-mest-i.html). For å befeste vår posisjon, må vi utløse det enorme potensialet hos våre studenter.

 

Les hva årets iGEM-lag skriver på sine nettsider:     (http://2016.igem.org/Team:UiOslo_Norway/Description):                       

 

                              

Publisert 1. aug. 2016 00:26 - Sist endret 5. okt. 2016 13:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere