2016 - Side 4

Publisert 20. juni 2016 13:22

Semesteret nærmer seg slutten, og det betyr at UiO nå er halvveis inne i Lærings- og arbeidsmiljøåret. I denne bloggen skal jeg trekke frem noe av det som har blitt gjort for å styrke læringsmiljøet. Jeg vil særlig trekke frem fakultetenes arbeid med førsteårsstudenten. Å følge opp studentene tett det første året er viktig for å bygge opp faglig så vel som sosial tilknytning, og jeg håper at våre nye studenter vil nyte godt av arbeidet som er lagt ned.  

Publisert 17. juni 2016 09:32

Torger Reve, professor i strategi ved Handelshøyskolen BI, er bekymret for at helseforskningen blir for dominerende på bekostning av digitalisering og IKT, havnæringene og fornybar energi. Vi deler ikke hans bekymring. Vi mener – tvert imot - at satsingen på helseforskning og livsvitenskap gir positive ringvirkninger og nye arbeidsplasser både i havnæringen og andre sektorer. Mekanismen er enkel: Forskning innen helse og livsvitenskap styrker de muliggjørende teknologiene som også andre næringer er avhengige av for å kunne lykkes.     

Publisert 16. juni 2016 09:22

 

Fridtjof Nansen er kjent som en stor politiker, diplomat, fredsforkjemper, nasjonsbygger og humanist. I tillegg var han en fremragende forsker: Nevrobiolog, oseanograf og polarforsker.  Fridtjof Nansen ble sågar valgt til rektor ved Universitetet i Oslo (den gang Det Kongelige Frederiks Universitet), men sa fra seg vervet. Den dag i dag siteres Nansen i faglitteraturen. Nå skal vi hedre ham med en ny, årlig forelesningsserie.

Publisert 15. juni 2016 13:58

Gode nyheter i eposten i går: Prosedyrelaget «Club Schjødt» vant den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter i 2016. Vinnerlaget består av seks studenter fra Det juridiske fakultet.

Publisert 14. juni 2016 18:26

Så er det igjen sesong for universitetsrangeringer. I dag ble resultatene frigitt for Reuters Top 100: Europe's Most Innovative Universities.  Som leserne av denne bloggen vet, er jeg meget kritisk til universitetsrangeringer av denne typen. Men vi må bare erkjenne at rangeringer har offentlighetens interesse og at det alltid blir spørsmål om både plassering og metode. Og nå har vi altså for første gang en rangering av de mest innovative universitetene i Europa. Og Universitetet i Oslo er på listen – som det eneste i Norge.  

Publisert 8. juni 2016 13:16

Hvordan kan vi tenke om rettferdighet på tvers av stater? Rettferdighet var lenge diskutert bare innenfor statenes grenser. Men i globaliseringens tidsalder, hvor problemer krysser landegrensene, er det ikke lenger mulig å hevde at vi kan finne rettferdige løsninger med mindre vi beveger oss utenfor statens rammer. Dette temaet står sentralt under en konferanse som arrangeres den 9. juni her i Oslo.

Publisert 6. juni 2016 12:23

It gives me great pleasure to announce the visit of Prof. Mahmood Mamdani to the University of Oslo. Prof. Mamdani has been one of the most important voices on African history and politics in the past four decades.

Publisert 3. juni 2016 06:50

Et nytt universitetsnettverk er etablert. Dette skjedde i Brussel den 1. juni. Nettverket - the Guild of European Research Intensive Universities  - skal gi UiO og de andre medlemsinstitusjonene en sterk stemme i Brussel i årene som kommer.  

Publisert 1. juni 2016 18:29

It is in society's interest - and also in our own interest as scientists - that what we publish actually reaches all those who need the knowledge and who benefit from it. Knowledge should be a public good. This is the backdrop for a new press release (May 27) from the European Union: “The transition towards an Open Science system”.

Publisert 31. mai 2016 23:27

Det er i samfunnets interesse – og også i vår egen interesse som forskere – at det vi publiserer faktisk kommer fram til alle dem som trenger kunnskapen og som har nytte av den. Kunnskap bør være et fellesgode. Dette er bakteppet for en ny pressemelding (27. mai) fra EU: Transition Towards an Open Science System.

Publisert 30. mai 2016 22:36

I en kronikk i Aftenposten 26. mai spør Thomas Hegghammer, Thomas Hylland Eriksen og Stein Tønnesson om Norge betaler en for høy pris for å delta i det europeiske forskningssamarbeidet Horisont 2020. Kunne vi fått mer forskning for pengene ved å trekke oss ut og bruke pengene her hjemme?

Publisert 28. mai 2016 16:56

Vi er på oppløpssiden i en prosess som startet i 2009 og som skal gjøre UiO til et enda bedre universitet. Nå skal vi sette oss inn i de over 40 høringssvarene vi har fått til rapporten fra den fjerde og siste arbeidsgruppen som har vurdert forslagene fra vårt eksterne Strategic Advisory Board (SAB). Det er universitetsstyret som er styringsgruppe for denne prosessen.

Publisert 25. mai 2016 10:06

The Abel Prize was established in 2002 and shall honor outstanding scientific work in the field of mathematics.

Publisert 18. mai 2016 16:42

- Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund fredag 13. mai i forbindelse med lanseringen av rapporten Verdiskaping i helsenæringen. Her er UiO og NHO på samme bølgelengde.

Publisert 15. mai 2016 12:34

Spør hvor Universitetet i Oslo holder til, og svaret er opplagt: Oslo. Så enkelt er det ikke. Som et universitet med sterk internasjonal orientering, har UiO fotfeste i en rekke land på flere kontinenter. Disse utenlandssentrene og instituttene – mange av dem eid eller drevet i samarbeid med andre norske eller nordiske universiteter  - gir store muligheter for forskning og undervisning i nærkontakt med andre språk og kulturer. Men er de godt nok kjent, og brukes de nok?

Publisert 12. mai 2016 10:26

Tidligere denne uken var antibiotikaresistens tema for et møte på Gardermoen, i regi av Nordic Health Research and Innovation Networks (NRI). «Antimicrobial Resistance – are we responding too late?» var den heller dystre tittelen på konferansen. Hovedtaleren – Keiji Fukuda- besvarte spørsmålet med et «nei». Så la han til: Forutsetningen er at vi «take action».

Publisert 11. mai 2016 10:55

I dag kommer integreringsmeldingen.  Det er mange meninger om hvor stram innvandringspolitikken skal være, men det er ikke vanskelig å enes om at vi må sørge for god integrering av de flyktningene som allerede er her.

Publisert 3. mai 2016 15:43

Dagens hyggeligste nyhet kom fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som i følge NTB sier at regjeringen har "besluttet å gi 30 millioner over en treårsperiode" for å videreføre redningsaksjonen Saving Oseberg.

Publisert 2. mai 2016 09:00

I dag offentliggjøres to dokumenter som i sum gir et godt øyeblikksbilde av norsk forskning og høyere utdanning. Tilstandsrapporten og Forskningsbarometeret legges fram. Det er tid for forsknings-Norges årlige helsekontroll.

Publisert 29. apr. 2016 10:12

I Universitets- og høyskoleloven står det i § 1-5 under Faglig frihet og ansvar at «Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet».

Publisert 27. apr. 2016 23:46

Tankevekkende og illevarslende, det som stod å lese i The Guardian for noen dager siden. Artikkelen åpner slik: “Unless government officials make a major U-turn in the next few days, many British scientists will soon be blocked from speaking out on key issues affecting the UK – from climate change to embryo research and from animal experiments to flood defences.”  Er  Storbritannia i ferd med å kneble sine forskere?

Publisert 24. apr. 2016 17:09

For ikke lenge siden - på et møte i Toronto - hørte jeg for første gang om landsbyen Kivalina, på nordvestkysten av Alaska.  På grunn av klimaendringer og erosjon kan innbyggerne i denne landsbyen bli nødt til å finne andre steder å bo. De kan bli klimaflyktninger. Saken har skapt overskrifter i Washington Post. Men den har fått liten oppmerksomhet her hjemme.   

Publisert 22. apr. 2016 15:29

Gjennom kunnskapsfestivalene ivaretar vi vårt tredje samfunnsoppdrag – formidling – i en utvidet og demokratisert form.

Publisert 21. apr. 2016 14:26

Humans have transformed Earth to such a degree that humanity is becoming a force of nature. Turning this into a positive force of change – at scale and speed – is crucial for our well-being.

Publisert 20. apr. 2016 10:05

Kunnskap er det beste våpenet mot fanatisme og fordommer. Derfor skal forskere fra flere fagområder samarbeide om studier av ekstremisme.