2016 - Side 6

Publisert 15. feb. 2016 14:49

I dag 16. februar 2016 – arrangerer vi Oslo Life Science Conference i Universitetets Aula. Arrangementet er for lengst fulltegnet, men vil bli strømmet.

Publisert 14. feb. 2016 16:19

I dag – mandag 15. februar – arrangerer Nordområdeutvalget ved UiO Arktisk dag. Seminaret trekker fram nordområdeforskning fra en rekke ulike fagfelt. Utfordringene i Arktis er mange og komplekse, og det er kun universitetene som har den faglige bredden som trengs for å forstå dem og takle dem.

Publisert 12. feb. 2016 06:42

Produktivitetskommisjonen har talt og har sneket inn en smule kriseforståelse i den offentlige samtalen. Vi kan ikke fortsette som før. Vi trenger mer forskning, og den må være av høyere kvalitet. Samtidig må utdanningen styrkes. Norge lider slett ikke av en mastersyke, men må tvert i mot sørge for at en større andel av befolkningen ender opp med mastergrad eller doktorgrad.

Publisert 10. feb. 2016 17:10

Universitas sier på førstesiden av papirutgaven i dag at utvekslingsopphold kan føre til at forholdet ditt ryker og at karakterene dine «knuses».

Publisert 8. feb. 2016 09:31

Av de 46 prosjektene som fikk Toppforsk-midler gjennom Forskningsrådet, er 17 prosjekter hjemmehørende på Universitetet i Oslo

Publisert 6. feb. 2016 13:47

Kvalitet er dagens mantra i norsk forskning og høyere utdanning. Stortingsmeldingen om strukturreformer i universitets- og høyskolesektoren bærer tittelen Konsentrasjon for kvalitet. Og regjeringen lover at det i løpet av 2017 skal legges frem en melding med studiekvalitet som tema. Det er mange veier til høy kvalitet. Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en av dem. Eller for å si det akkurat slik det er: Et godt lærings- og arbeidsmiljø er selve bunnplanken i et ambisiøst universitet.

Publisert 4. feb. 2016 13:20

This morning I joined a new MOOC from UiO. Free of charge, and open even for rectors. After a few clicks I read that I – together with my fellow students – will “dig into the power of music, and why it is so important in most people’s lives”. This will be exciting. And I am sure that there are many others that have joined already and that will be sharing my excitement.

Publisert 3. feb. 2016 13:45

Så har vi nok en gang en debatt om karakterer og krav ved opptak til høyere utdanning. Nok en gang får vi historien om de som «bare nesten» oppfylte karakterkravet for å komme inn på et bachelorstudium eller profesjonsstudium ved en norsk høgskole eller universitet, og som fikk sine drømmer knust. Det argumenteres for at opptaksprøver, intervjuer og motivasjonsbrev bør innføres for å skape større rettferdighet. For det kan jo ikke være riktig at en bitte liten karakterforskjell skal være avgjørende?

Publisert 30. jan. 2016 16:26

I dagens verden er det et betydelig misforhold mellom sykdommers utbredelse og betydning og de investeringene som gjøres for bedre å forstå og behandle dem. Ebola-epidemien var en vekker. Det må ofte en krise til for å se at mange helseutfordringer neglisjeres – om det er på grunn av geografi, status eller sviktende styringsmekanismer.  

Publisert 27. jan. 2016 21:00

World Economic Forum i Davos er over, og Arctic Frontiers i Tromsø er i gang. Besynderlig er vel ordet mange vil bruke når jeg nå putter disse to konferansene inn i samme setning. Feil. For i begge fora dreier diskusjonene seg om de aller største utfordringene vi som mennesker og menneskehet står overfor. Som i Davos, er temaene i Tromsø på den globale agenda.

Publisert 26. jan. 2016 20:34

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Men når programmet er stort, blir medlemskap dyrt. Norges kontingent for å delta i Horisont 2020 kan bli i størrelsesorden 20 milliarder kroner. Dette betyr at mange norske forskningskroner tar omveien om Brussel.

Publisert 25. jan. 2016 00:07

Formidling er vårt tredje samfunnsoppdrag. Samfunnet i stort må kunne følge med hva vi driver med og må kunne ta del i den nye innsikten som skapes gjennom vår forskning. Bare noen uker etter at UiO lanserte Norgeshistorien på nett kommer 2015-tallene for UiOs formidling gjennom Store norske leksikon. Tallene viser at vi når de mange.

Publisert 20. jan. 2016 13:18

Once again a university is being attacked. Once again we are reminded that education and university campuses are in urgent need of protection.

Publisert 15. jan. 2016 13:08

For annen gang skal Olav Thons faglige priser utdeles. Dette vil skje i Universitetets Aula den 3. mars. Vinnerne ble offentliggjort i går. Prisene vil gi et løft for utdanningskvaliteten ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Publisert 12. jan. 2016 15:13

Byråkratene er de permanente politikere, sa historikeren Jens Arup Seip. Organisasjonsform i forvaltningen former politikken, sa Knut Dahl Jacobsen, den store entreprenøren i norsk statsvitenskap. Disse innsiktene er borte i en fersk innstilling om et nytt «Kunnskapsdirektorat».

Publisert 7. jan. 2016 22:33

I forrige blogg kommenterte jeg Gjedrem-utvalgets rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra” som ble lagt fram i går. Jeg var kritisk, og det er jeg fortsatt – og nå etter en grundigere gjennomgang av rapporten. Selvsagt kan vi forvalte oppgavene i vår sektor på en bedre måte enn i dag. Det er behov for en opprydning. Men i iveren etter å gjennomføre forbedringer må vi ikke helle barnet ut med barnevannet. Løsninger som svarer på komplekse behov må fortsatt utvikles og tilbys i nær kontakt med brukerne.  

Publisert 6. jan. 2016 16:52

I dag kl. 14 la Gjedrem-utvalget fram sin rapport “Kunnskapssektoren sett utenfra”. Det foreslås gjennomgripende endringer. Jeg er svært usikker på om disse endringene vil bli til det gode for kunnskaps-Norge.  

Publisert 4. jan. 2016 17:05

Til alle ansatte og studenter ved UiO og alle våre samarbeidspartnere: Godt nyttår! Og takk for stor innsats og godt samarbeid i 2015