Akademisk frihet og forskningens uavhengighet – nok en gang

I Universitets- og høyskoleloven står det i § 1-5 under Faglig frihet og ansvar at «Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet».

I min forrige blogg skrev jeg om hvordan akademisk frihet er satt under press i Storbritannia og om hvordan forskersamfunnet har reagert på dette. Og i min kronikk i Aftenposten i dag stiller jeg det enkle spørsmålet: Hvorfor er akademisk frihet så viktig?

Akademisk frihet blir ofte sett på som en unødvendig og utdatert luksus, et privilegium for de få. Feil. Akademisk frihet er et gode for de mange. Samfunnet næres og styrkes av den akademiske friheten og må derfor respektere og verne den. Det er dette jeg prøver å få frem i dagens kronikk.

Faksimile fra min kronikk i Aftenposten i dag. 

Det beste vernet for den akademiske friheten er bevisstheten om dens betydning. Og det er med den akademiske friheten som med andre friheter og rettigheter: Det er først når den testes at vi blir dens betydning bevisst.  

Nå vet vi jo at akademisk frihet er fraværende i land med totalitære eller autoritære regimer. Men denne friheten er altså under press også i land vi liker å sammenligne oss med. Storbritannia er ett eksempel, Canada et annet. Samtidig har vi fått en debatt om forskningens uavhengighet i vårt eget land. 

Akademisk frihet er forutsetningen for nye og radikale gjennombrudd og avgjørende for at samfunnsutviklingen skal kunne bygge på rasjonalitet og kunnskap og ikke på dogmer og forførende ideologier. Frihet til å kritisere statlige og private institusjoner – og statsmyndighetene selv – er en betingelse for at institusjoner og styring holder nødvendig kvalitet. Akademisk frihet skal ikke gi forskerne immunitet for kritikk. Men forskningen skal være immun for maktens forsøk på å vri og vrenge på den - i forkant av publisering, eller i etterkant. Det dreier seg om rolleforståelse og maktbalanse. Intet mindre.

Av Ole Petter Ottersen
Publisert 29. apr. 2016 10:12 - Sist endret 5. okt. 2016 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere