Baroniet Rosendal: Formidling, forskning og kultur i skjønn forening

Leserne av denne bloggen vil vite at jeg er meget opptatt av Baroniet Rosendal. Baroniet er siden 1927 tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse, og siden 1990 har Baroniet hatt museumsstatus. Denne statusen har Baroniet visst å ta vare på. Jeg nøler ikke med å si at Baroniet Rosendal har utviklet seg til en unik institusjon i det Norden som det er så tett innvevd i, historisk så vel som kulturelt. Nå har Baroniet utviklet en plan for perioden 2017 til 2021.

Planen bygger videre på det som har gjort museet så unikt i den nordiske kulturkrets. I planen beskrives det hvordan forskning og formidling skal virke sammen med kunst og kultur. Det er nettopp dette samvirket som gjør at Baroniet hører så naturlig hjemme i et universitet. Baroniet ivaretar kjernen i et museums samfunnsoppdrag samtidig som det gir en original og verdifull inngang til de oppgavene universitetene har ansvaret for.

Baroniet er mest kjent for sitt kulturprogram og for den nyetablerte kammermusikkfestivalen, men har også en betydelig aktivitet innen forskningsbasert formidling. Siden 2002 har Baroniet arrangert årlige historiske seminarer, og historiske foredrag legges inn i programmene for kunst, musikk og kultur.

Ved Baroniet er det en sømløs kobling mellom formidling og forskning. Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet i Bergen, har siden 2015 vært ansatt på deltid som forskningsleder ved Baroniet Rosendal. Sunde arbeider med formidling og seminarer, men driver også med forskning på Baroniets historie. Målet er å utgi et større verk om dette temaet i 2022.   

Forskningen ved Baroniet strekker seg utover det historiske. Sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet samarbeider Baroniet med Fatland AS i et forskningsprosjekt på vinterforede lam. Kanskje kan forskningen på Baroniets lam gi oss nye og mer hensiktsmessige driftsmåter?    

Baroniet Rosendal er i dag blant Nordens mest veldrevne museer og kulturinstitusjoner. Den koblingen som gjøres mellom kultur, formidling og forskning er musealt nybrottsarbeid – intet mindre. Med høy egeninntjening og store investeringer har Baroniet hatt en svært positiv utvikling siden det i 1990 fikk museumsstatus. Tallene sier alt: I 1990 hadde museet 10 000 besøkende - i 2016 hadde tallet steget til 66 000. Sammen med en sterk og dyktig ledelse har mange bidragsytere, både private og offentlige, vært avgjørende for alt det flotte som har skjedd ved Baroniet over det siste kvarte århundret. Den nye planen som nå er lagt fram, gir bud om at utviklingen vil fortsette i riktig retning. Vi gleder oss.

 

Baroniet er nå inne i en ny sesong med konserter, teater, omvisninger og faglige foredrag. Også se tidligere blogg.

Publisert 3. juli 2017 11:08 - Sist endret 3. juli 2017 12:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere