Boligmangel svekker studieinnsats

I dag tok vi mot de nye studentene. Tusener står klare til å gyve løs på studier i hovedstaden. De er håpefulle, men mange er nok også bekymret. Bekymret, fordi de er usikre på hvor de skal bo under studieoppholdet.  Nå trengs kreative løsninger, både på kort og lang sikt.

Innlegg i Khrono i samarbeid med Curt Rice (HiOA og Lisbeth Dyrberg (SiO).

Avisene har i sommer fortalt at rekordmange studenter står i boligkø før studiestart. Studentboligundersøkelsen forteller oss at det er studentboliger for 14,81 % av studentene i Norge. Dette betyr at det er en stor andel som må konkurrere om boliger på det private leiemarkedet.

Unge mennesker som leter etter tak over hodet, er ikke i den beste tilstanden for å frigjøre tankekraft til ervervelse av ny kunnskap. Erfaring tilsier at boligsituasjonen ordner seg for de aller fleste i løpet av høsten. De finner en bolig etter hvert. Allikevel er det grunn til å spørre om det ikke er mer vi kan gjøre for studentene. Vi, som samfunn, må legge forholdene bedre til rette for at  studentene kan konsentrere seg om studiene.

I det norske utdanningssystemet har vi for høye frafallstall, Det er for mange elever og studenter som avbryter påbegynt utdanning. Kanskje kan en bedre boligsituasjon bøte på denne situasjonen?  

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har bygget mye og har store planer om å bygge mer. Lillo studenthus ble ferdig før sommeren og ligger i Nydalen kun noen hundre meter fra BI Nydalen. Kringsjå studentby skal rehabiliteres og skal utvides med flere studentboliger. Mange vil stå ferdig allerede i august 2017.

Sammen med SIO vil Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) arbeide for at regjeringen setter av enda flere ressurser til studentboliger, og vi vil fortsatt jobbe tett med Oslo kommune for å tilrettelegge for nye boliger. De siste årene har det vært et svært godt samarbeid om studentboligbygging med Oslo kommune på alle nivåer. Et av resultatene er at vi i fjor fikk en egen policy for små boliger i Oslo som klargjør hva som skal til for å møte byggtekniske krav. God dialog med myndighetene betyr mye for å få til gode prosesser i studentboligprosjektene.

Med rekordmange studenter i årets boligkø er det på plass med rekordstor innsats. Det må bygges mer, og det må bygges raskere. Og det kreves gode akuttiltak. Vi vil be alle gode krefter om å ta i mot de unge studentene. Boligeiere som har plass, kan vurdere å leie ut. Og kanskje vi kan tenke radikalt nytt? Et eksempel: Aldershjemmet i byen Deventer tilbyr studenter gratis husly i små leiligheter. Det eneste som er forventet av studentene, er at de tilbringer noe tid sammen med sine eldre naboer.

Vi kommer med en klar oppfordring til alle osloborgere denne sensommeren: Ta i mot studentene med åpne armer og bidra til å gjøre møtet med studenthovedstaden så godt som mulig!


Lisbeth Dyrberg, Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO)

En versjon av dette innlegget stod på trykk i Khrono 15. august 2016.

Publisert 15. aug. 2016 23:44 - Sist endret 16. aug. 2016 07:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere