Dagbladet: Skivebom om norsk forskning

Med produktivitetskommisjonens rapport som bakteppe skriver Aksel Braanen Sterri i Dagbladet 23. februar om norsk forskning og høyere utdanning. Han sier at det kreves systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme kvaliteten både på forskningen og utdanningen. Dette er selvsagt korrekt. Men så kommer han med påstander som best kan karakteriseres som skivebom

Faksimile av papirutgaven av Dagbladet i dag. Klikk for den digitale versjonen som nå inneholder en rettelse.

Jeg har selv skrevet om produktivitetskommisjonens rapport, delvis i rosende ordelag. Rapporten stiller en god diagnose og foreslår flere gode tiltak både på og mellom linjene. Men Sterris lesning av rapporten fører helt galt av sted. At det bare er NTNU og NMBU «som evner å få ordentlig tilslag på forskningsmidler internasjonalt» er en påstand som er direkte feil. Han har også noen villedende refleksjoner rundt Sentre for fremragende forskning.

Mange norske høyere utdanningsinstitusjoner gjør det svært godt internasjonalt. Når det gjelder Universitetet i Oslo (UiO) står vi alene for om lag halvparten av tildelingene til Norge fra Det europeiske forskningsrådet (ERC). Vi teller nå 33 ERC-finansierte prosjekter. Dette er forskning i verdensklasse.

Sterri trekker videre frem Sentre for fremragende forskning (SFF) som en mulighet til å utvikle forskningen til å bli på internasjonal høyde. Faktum er at for å få en SFF-tildeling må forskningsmiljøet allerede være på internasjonal høyde. Ti av Norges 21 Sentre for fremragende forskning ligger på UiO. Og UiO fikk - sammen med UiT, Norges Arktiske Universitet - det første Senter for fremragende utdanning i Norge. De gode resultatene kommer nettopp fra det systematiske og kontinuerlige arbeidet som Sterri etterlyser.

À propos internasjonal høyde: Ser man på rangeringer som først og fremst tar utgangspunkt i forskning, viser de år etter år at UiO ligger øverst av norske institusjoner. Et eksempel er Shanghai-rangeringen, hvor UiO som beste norske institusjon ligger på 18. plass av de europeiske universitetene. Dette plasserer UiO trygt blant de én prosent beste av verdens høyere utdanningsinstitusjoner.

Det norske forsknings- og utdanningslandskapet er komplekst. Men ikke mer komplekst enn at Dagbladet burde kunne orientere seg i det.


Økende EU-inntekter ved UiO

Feil om norsk forskning (debattinnlegg i Dagbladet 3. mars 2016

Publisert 23. feb. 2016 14:48 - Sist endret 3. mars 2016 09:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere