Drømmen om lærerutdanning kan virkeliggjøres gjennom forkurs

Denne sommeren står nyutdannede og nesten ferdige matematikklektorer fra Universitetet i Oslos eget Lektorprogram klare til å undervise på forkurs i matematikk. Slik ønsker de å bidra til å virkeliggjøre lærerdrømmen for sine framtidige kolleger.

Fra og med høsten 2016 er det innført krav om minimum karakteren 4 i fellesfaget matematikk (P1 og P2) for de som søker lærerutdanning. Søkere som har gjennomsnittskarakter mellom 3 og 4 (og som oppfyller de andre opptakskravene), vil ha mulighet til å kvalifisere seg ved å følge et forkurs i matematikk og avlegge en nasjonal prøve 1. august. Ved Universitetet i Oslo har vi lagt oss i selen for å utvikle et engasjerende og faglig solid forkurs. Dette er åpent, ikke bare for søkere til Lektorprogrammet ved UiO, men for alle som har søkt lærerutdanning i Norge.

 

Til filmen over: Henrik Ræder og Mysa Chu er begge studenter ved UiOs Lektorprogram og gleder seg til å ha det gøy med matematikk sammen med deltakerne ved UiOs forkurs i sommer.

Kurset er utviklet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og faglig ansvarlig er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, Guri Nortvedt. Med seg har hun et team av erfarne matematikklærere fra videregående skole og nyutdannede lektorstudenter fra UiO. Alle har de satt sommerferien på vent for å bidra til rekrutteringen til læreryrket. Jeg er svært glad for dette initiativet!

Med tett undervisning og oppfølging og veiledning med digitale læringsressurser vil vi legge til rette for best mulig læring for den enkelte. De som allerede har tatt på seg sommerjobb eller planlagt ferie, trenger heller ikke fortvile; de kan følge UiOs forkurs på nett.  

Lektorutdanningen er et viktig satsingsområde for UiO og er spesielt omtalt i vår strategiplan Strategi 2020. Sammen med universitetsskolene og våre mange partnerskoler jobber vi systematisk med å utvikle en utdanning som både er forskningsbasert og tydelig yrkesrelevant. De senere årene har stadig flere søkt Lektorprogrammet, og i dag har vi en attraktiv lærerutdanning med 2,3 førstevalgssøkere per studieplass. Gjennom forkurset vil UiO gjøre det mulig for flere å få oppfylt drømmen om å bli lektor.

Mer informasjon om forkurset fins på våre nettsider, og påmelding skjer via Samordna opptak.

Fristen er 30. juni, så her er det bare å gripe sjansen til å få en lærerik sommer!

Publisert 21. juni 2016 10:46 - Sist endret 4. juli 2016 14:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere