Enormt potensial i helsenæringen

- Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund fredag 13. mai i forbindelse med lanseringen av rapporten Verdiskaping i helsenæringen. Her er UiO og NHO på samme bølgelengde.

Lenke til "VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN"

Rapporten dokumenterer at helsenæringen har store vekstmuligheter og at den allerede i dag skaper enorme verdier for Norge. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics og ble overrakt politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet på fredag. Jeg håper den blir like interessant lesestoff for departementet som den har vært for oss.

Med denne rapporten foreligger det for første gang en utredning over næringen i hele sin bredde. Den viser at helsenæringen er et av svarene på hvordan norsk økonomi skal omstilles i tiden fremover. Bare i fjor hadde helsenæringen en vekst på 11 prosent, og den eksporterte for 20 milliarder kroner i 2015. Utfordringen er å ta enda flere innovasjoner fra forskningen til nytt vekstkraftig næringsliv.

Vi ser at det er et taktskifte i helseindustrien, og tallmaterialet til Menon viser at vi er kommet lenger enn vi hadde tort å håpe på. Universitetenes og TTOenes bidrag er godt synlig. Næringen dominerer FoU-aktiviteten i Norge med en innsats på over 2,5 milliarder kroner i 2015. Dette er mer enn den totale FoU-innsatsen i alle norske næringer med unntak av petroleum. Blant annet viser rapporten til at andelen godkjente norske patenter i USA er doblet de siste 20 årene og at antallet gründerbedrifter øker fra år til år. De fleste nye gründerbedriftene er såkalte «born globals».

For å skape ny industri og nye næringer må vi i tiden fremover jobbe gjennom hele innovasjonsøkosystemet. Det trengs fremragende forskning, et godt samspill med næringsliv og helseforetak, og en tydelig satsing på TTOene.

Ved UiO har vi flere fremragende grunnforskningsmiljøer der biologi, fysikk, kjemi og medisin møter informatikk. Vi ser at det i tverrfagligheten som preger flere av disse miljøene, oppstår helt nye løsninger som med stor sannsynlighet vil prege samfunnet i tiden som kommer.

For bare noen uker siden ble de første IKT-fyrtårnene valgt ut. Her tas det utgangspunkt i viktige samfunnsutfordringer, og målet er å styrke forskningsinnsatsen på områder der utnyttelse av IKT og IKT-forskning har et særlig stort verdiskapingspotensial. Tre av disse fyrtårnene er innenfor helse.  

På UiO starter vi – i samarbeid med flere andre institusjoner -  en helseinnovatørskole der medisin- og doktorgradsstudenter skal kobles opp mot bedrifter for å lære om innovasjon og entreprenørskap. Det er en topp-prioritering å få utløst entreprenør- og innovasjonspotensialet hos de yngre forskerne våre. Vår satsing på livsvitenskap skal gi oss ny og verdifull innsikt, men skal også bidra til utvikling av fremtidig næringsliv og helseindustri. Dette krever et godt samspill mellom våre tre samfunnsoppdrag - utdanning, forskning og innovasjon.  


Helseinnovatørene er i dag på skolebenken (Blogg av Bjarte Reve)

Publisert 18. mai 2016 16:42 - Sist endret 19. mai 2016 09:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere