Et godt lærings- og arbeidsmiljø er universitetets bunnplanke

Kvalitet er dagens mantra i norsk forskning og høyere utdanning. Stortingsmeldingen om strukturreformer i universitets- og høyskolesektoren bærer tittelen Konsentrasjon for kvalitet. Og regjeringen lover at det i løpet av 2017 skal legges frem en melding med studiekvalitet som tema. Det er mange veier til høy kvalitet. Et godt lærings- og arbeidsmiljø er en av dem. Eller for å si det akkurat slik det er: Et godt lærings- og arbeidsmiljø er selve bunnplanken i et ambisiøst universitet.

Det er med dette som utgangspunkt at Universitetsstyret har utpekt lærings- og arbeidsmiljø som særskilt satsingsområde i 2016. Satsingen skal gjøres i tett samarbeid med studenter, ansatte, deres tillitsvalgte og verneorganisasjonen. I løpet av dette året skal vi skape grunnlaget for et enda bedre UiO. Hvilke tiltak kan vi sette i verk på kort sikt, og hvilke endringer kan vi gjøre med en lengre tidshorisont?  Vi må sette lærings- og arbeidsmiljø høyt på agendaen i alle deler av organisasjonen, og vi må øke bevisstheten om hva et godt lærings- og arbeidsmiljø betyr for trivsel, prestasjoner og resultater for studenter og ansatte. Målet må være å finne frem til tiltak som har en varig verdi.

Koordineringsgruppen for lærings- og arbeidsmiljøåret skal ha sitt første møte mandag 8. februar. Gruppen består av kontaktpersoner fra fakulteter, Universitetsbiblioteket, museene, Ledelsen og støtteenheter (LOS) og – ikke minst – fra Studentparlamentet. Gruppen koordineres av Enhet for lederstøtte.

Satsingen på lærings- og arbeidsmiljø inngår som en oppfølging av rapporten fra vårt Strategic Advisory Board (SAB).  Her er noen av punktene i planen:

  • Vi skal utarbeide, forankre og vedta en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten ved UiO

  • Vi skal sette førsteårs-studenten i sentrum

  • Vi skal få en bedre koordinering av støtteressursene for utdanningsvirksomheten og utvikle en delingskultur

  • Vi skal etablere utdanningstilbud i tilknytning til UiOs tre tverrfakultære satsinger – Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden.

  • Vi skal pusse opp Sophus Bugges hus og også gjennomføre andre oppgraderinger av de fysiske læringsmiljøene

Målene for satsingen på læringsmiljøet er klart beskrevet i Årsplanen. Her står det at UiO skal tilby et godt læringsmiljø gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene.  På sikt skal dette føre til at gjennomføringen forbedres. Årets Studiebarometer understreker betydningen av tilbakemeldinger til våre studenter.

Jeg håper at vi i 2016 kan legge forholdene til rette for flere digitale eksamener og mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer  – ikke minst ved å benytte moderne teknologi.  Vi gratulerer Det juridiske fakultet som nå har digitalisert alle sine eksamener. Men det er fortsatt langt igjen til vi har nådd målet om digitalisering av alle skole-eksamener ved UiO.  Og jeg ønsker meg enda flere kurs på nett. Vi er godt i gang. Senest denne uken introduserte UiO en ny internasjonal MOOC: Music moves. Jeg har selv meldt meg på som student. Og stortrives i rollen!

Så må vi ikke glemme Arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK). Denne undersøkelsen ble gjennomført ved nesten alle enheter i 2015. Oppfølgingen av ARK vil være viktig for å kunne gjøre UiOs arbeidsmiljø enda bedre enn det er i dag.

Hvordan skal vi konkretisere alle de foreslåtte tiltakene, hvordan skal vi prioritere mellom dem, og hvordan skal vi gjennomføre dem? Er det andre tiltak vi bør tenke på? Vi har mange og viktige diskusjoner foran oss i vårt lærings- og arbeidsmiljøår. Diskusjonene vil foregå i mange fora. Arbeidet i koordineringsgruppen vil bli viktig, og jeg ønsker gruppen lykke til.  

Til slutt:

Det ligger i et universitets natur at det alltid skal se fremover, alltid se etter forbedringspunkter og aldri være selvtilfreds. Likevel: Det er grunn til å fremheve at det ved dagens UiO satses mye både på lærings- og arbeidsmiljø. Studieprogrammer er under omlegging, undervisningsledelsen styrkes, og mange av våre ansatte gjør en stor innsats for kultur og velferd. Hvor mange universiteter har en Lunsj med Kultur? Og hvor mange husker at parkanlegget på Blindern fikk prisen for Årets grønne park i 2011? Vi er omgitt av kultur, kunst og grønne planter. Det gjelder å trives, bli sett og bli satt pris på. Her har vi alle et ansvar.  

Publisert 6. feb. 2016 13:47 - Sist endret 8. feb. 2016 08:32

Flott at det fokuseres bredt på læringsmiljøet med mange gode tiltak, i arbeid- og læringsmiljø året. Vi må allikevel passe på at arbeidsmiljøet ikke blir viet en liten plass. Min erfaring etter mange arbeidsår på UiO er at det er en symbiose mellom arbeids- og læringsmiljø. Vanskelig å oppnå et godt læringsmiljø uten et godt arbeidsmiljø. Strategi 2020 under  "Det gode universitet"  har mange gode setninger om hvordan UiO skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø. Jeg ønsker at en del av setningene i strategi 2020 under "Det gode universitet" vedrørende arbeidsmiljøet løftes frem i lærings- og arbeidsmiljø året.

Hege Lynne - 8. feb. 2016 17:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere