Et kraftsenter for livsvitenskap

Livsvitenskap gir oss ny innsikt i liv og sykdom ved å koble sammen disipliner og fagfelt og ved å anvende de muliggjørende teknologiene slik som informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), bioteknologi, materialteknologi og nanoteknologi. Livsvitenskap har også et stort potensial for næringsutvikling. Skal dette potensialet realiseres må universitet og by finne sammen i et godt samarbeid. Her er hva jeg skriver i Dagsavisen sammen med Geir Lippestad – Byråd for næring og eierskap 

Oslo skal bli til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap. Nytt livsvitenskapsbygg og sterke fagmiljøer vil skape grunnlag for nye arbeidsplasser og bedrifter i en helsenæring med enormt potensial. Vi skal samarbeide om innovasjon og næringsutvikling, campusutvikling og om å trekke kompetanse og investeringer til Oslo.   

Det er nå bred enighet om at helsenæringen har et betydelig potensiale for vekst. Innovasjon Norge trekker frem denne næringen som en av sine seks utvalgte områder Norge bør satse på, og anbefaler et mål om 10 000 nye arbeidsplasser i denne næringen de neste ti årene. Statsminister Erna Solberg sier det vil være et historisk feilgrep å ikke «legge vekt på potensialet til vekst i denne næringen».


Oslo er klare for å satse på helsenæringen, og andre næringer med basis i forskning, og har alle forutsetninger for å lykkes. Livsvitenskapsbygget – Norges største bygg for forskning, utdanning og innovasjon kommer i Gaustadbekkdalen, i et av de mest fremgangsrike områdene for biomedisinsk aktivitet i Norden.

For Universitetet i Oslo (UiO) og byrådet i Oslo er det viktig at det nye livsvitenskapsbygget ikke bare blir et senter for fremragende forskning og utdanning, men også et nav for industriell utvikling som gir arbeidsplasser i Oslo og langsiktig økonomisk vekst. Dette er også av stor nasjonal betydning, og livsvitenskapsbygget har fått sterk støtte fra både forrige og sittende regjering.

UiO og Oslo kommune har pekt ut tre viktige samarbeidsområder for å gjøre Oslo til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap:   

  1. Vi skal samarbeide om campusutvikling i Oslo med rom for nytt næringsliv
    Oslo kommune, UiO og partnere i Kunnskap Oslo skal samarbeide om en felles campusstrategi for Oslo. Det handler om å utvikle de fysiske rammene for kunnskapsbyen. Å sikre rom for næringsutvikling og nye bedrifter tett på de sterke kunnskapsmiljøene er sentralt. Fysisk nærhet, tett samarbeid og informasjonsflyt er avgjørende for å skape suksessrike næringsklynger.

2) Vi skal styrke økosystemet for innovasjon og næringsutvikling

Å bygge ny næring rundt fremragende forskning forutsetter et godt økosystem for innovasjon. Vi må bygge en innovasjonskultur og skape en plattform der forskningsinfrastruktur gjøres synlig og tilgjengelig. Næringslivet må få økt tilgang til forsknings- og testfasiliteter. I Oslo har vi mange aktører med solid kompetanse på hvordan vi kan ta forskning ut i nye produkter og tjenester.

For UiO og Oslo kommune er samarbeid med og støtte til disse aktørene en viktig del av satsingen på livsvitenskap. Oslo kommune utlyser årlig regionale virkemidler for innovasjon og næringsutvikling, og i 2017 vil byrådet styrke kommunens tilskudd til dette.    

3)  Vi skal samarbeide om å trekke kompetanse og investeringer til Oslo

Å legge til rette for nytt næringsliv er viktig. Oslo må også være attraktiv i en internasjonal konkurranse om å tiltrekke og beholde kompetanse, investeringer og bedriftsetableringer. Vi må ha som målsetting å trekke flere internasjonale legemiddelfirmaer til Osloregionen, med forskning, utvikling og produksjon. 

For å lykkes, er det avgjørende at Oslos fortrinn som kunnskapsby blir bedre kjent i utlandet. Livsvitenskap og helsenæring må løftes frem som et satsingsområde med stort potensial.

Oslo kommune vil samarbeide med UiO for å etablere Oslo Life Science-konferansen som en møteplass for alle aktører innen forskning, forvaltning, næringsliv og politikk som er engasjert i hvordan våre fortrinn innen livsvitenskap kan utvikles til en ledende internasjonal posisjon. Det planlegges også et internasjonalt hus i Oslo som skal samle tjenester og gjøre det enklere for utenlandske forskere, ansatte og studenter å etablere seg her. 

Oslo skal være en by med et variert næringsliv. Samtidig må det satses på kunnskapsbasert næringsutvikling innen områder hvor vi har muligheter til å hevde oss internasjonalt. Livsvitenskap og helsenæring er et slikt område, og et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. En satsing på helsenæring vil også gi befolkningen bedre tilgang på de nyeste behandlingsformene. 

For å utløse det potensialet som ligger i nytt næringsliv fra livsvitenskap og helseforskning i Oslo, må staten, Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus samt andre kunnskapsinstitusjoner, næringsliv, klynger og nettverk jobbe sammen og langsiktig. Oslos nye livsvitenskapsbygg blir et uvurderlig nav i dette samarbeidet.

 

Geir Lippestad

Byråd for næring og eierskap

Ole Petter Ottersen

Rektor ved Universitetet i Oslo

Publisert 15. nov. 2016 06:57 - Sist endret 15. nov. 2016 09:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere