Et mønster i misbruk av forskning?

I forrige uke prøvde fiskeriminister Per Sandberg å instruere forskere, og nå ser vi at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mistolker forskeres data.  Ser vi et mønster i regjeringens misbruk av forskning?

Den samme regjeringen som fortjenstfullt har signalisert høye ambisjoner for norsk forskning, synes nå misbruke den samme forskningen. Sandbergs forsøk på å styre forskningen i retning av ønsket politikk var forstemmende. Listhaugs mistolkning av forskning er like alvorlig.

Samme dag som stortingsmeldingen om asylinnstramninger blir presentert, skriver Listhaug et debattinnlegg på NRK Ytring der hun slår fast at det svært ofte er foreldrene og familien som sender barna sine ut på farefulle reiser og at «Barn tvinges i stor grad på flukt og ofte stilles de under press om å sende penger tilbake til familien». Hun viser blant annet til en undersøkelse fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Forskerne bak denne undersøkelsen tar avstand fra denne måten å tolke resultatene på. De skriver at Listhaug har trukket konklusjoner «som ikke har dekning i vår forskning». I Politisk kvarter i dag tidlig fikk Listhaug muligheten til å rette opp sin mistolkning. Denne muligheten brukte hun ikke. Det var simpelthen vondt å lytte til hennes bortforklaringer.

Listhaugs mistolkning av forskning er svært alvorlig. Faksimile: NRK Ytring

 

Det er ikke forskerne som skal styre politikken. Politiske vedtak trenger selvsagt ikke å være i tråd med forskernes konklusjoner. Men det er en grense som overskrides når politikerne forsøker å påvirke forskningsresultatene eller med overlegg mistolker dem.  I løpet av den siste uken har vi altså sett eksempler på begge deler. Dette er alvorlig, fordi det diskrediterer den samme forskningen som regjeringen har vist at den vil satse på.

Det skulle være unødvendig å minne statsrådene på at det i et velfungerende samfunn må være slik at forskningsresultater aldri må vris eller vendes, verken i forkant eller i etterkant. Forskerne lager kartet som politikerne navigerer i. Det kan gå alvorlig galt med norsk politikk dersom dette kartet manipuleres eller mistolkes.

Går vi tilbake til forrige måned ser vi et annet overtramp, denne gangen mot rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Stortinget sier i budsjetteksten for dette tiltaket at tilskuddet skal dekke rettshjelp, men også  «rettssikkerhetsarbeid» med mål om å «ivareta interessene» til en svak gruppe. Så kommer det altså et tilskuddsbrev fra  Justisdepartementet med en helt ny ordlyd. Den eneste mulige tolkningen av dette brevet er at Juss-Buss ikke lenger skal kunne bruke ressurser for å bidra til en helt nødvendig debatt rundt rettssituasjonen til svake grupper i samfunnet. Vi kan spørre om en slik begrensning er i tråd med siste ledd i den reviderte paragraf 100 i vår egen grunnlov: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.»

Ser vi et mønster?


Juss-Buss må ikke knebles (MADS ANDENÆS, CECILIA MARCELA BAILLIET, KETIL LUND, OLE KRISTIAN FAUCHALD OG EIRIK BJØRGE i Aftenposten 3.mars)

Nye påstander om at Listhaug misbruker asylbarn-forskning (Aftenposten 7. april). 

Publisert 7. apr. 2016 11:29 - Sist endret 8. apr. 2016 09:34

Rimelig spesielt at Rektor ser et mønster ved å referere til to saker(Sandberg har vel uansett presisert at forskning må og skal være nøytral).  

Har ikke hørt Rektor ytre seg spesielt mye etter at politikere har repetert at innvandring "lønner seg for landet" - selv om rapport etter rapport forteller det alle kan se-en svært kostbar affære. Hvorfor ikke? Er ikke rektor motstander av forskning som er politisert "politisk korrekt vei?

Ang Listhaug: Fra Aftenposten fra journalisten: "Men i rapporten du sikter til står det «Ungdommene beskrev stort sett at avgjørelsen var en felles beslutning, hvor han eller hun selv ble tatt med." 

En forsker: "Det står også at barn ønsker å bidra selv".

-Når fikk barn og ungdom beslutnings-og samtykkekompetanse på egne vegne mtp å dra på egen hånd gjennom flere land og sende penger til egen familie?  "Ti-og tolvåringen ville det selv" . Ja, da så.

Hva med validiteten i forskningen ? "Er du presset til å reise" e.l. er et ledende og "farlig" spørsmål som mange barn og ungdom selvsagt ikke svarer uttømmende på.

Uansett oppgir ca fire prosent (ett av tredve) at de er presset. Det blir ca 200 barn pr år som oppgir at de er presset. Pluss som sagt validitetetsavviket og fravær av beslutningskompetanse.                          Det reelle tallet er mye større-alle forstår dette.

I denne saken ser det dessverre ut som at Rektor ikke greier å være politisk nøytral eller å se forskningens bristne forutsetninger og manglende validitet.

mortnord@uio.no - 8. apr. 2016 12:04

Rektor påpeker at Listhaug misbruker forskning i sin politiske kamp mot asylsøkere. Det ville vel vært mer oppsiktsvekkende dersom dette ikke hadde vært påpekt. For det er vel ingen, utenom FrP som ønsker å bygge sin politkk på uvitenhet og fordommer, framfor foskningsbasret kunnskap

sveinbo@hit.no - 12. apr. 2016 14:27

http://www.vg.no/nyheter/meninger/frp/forskere-flest-liker-ikke-frp/a/23654854/

En god kommentar av Astrid Meland i VG, som beskriver det samme som min kommentar over. 

mortnord@uio.no - 15. apr. 2016 21:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere