Fra Ossietzky til Snowden

Det er 80 år siden Carl von Ossietzky fikk Nobels fredspris. Det vil si: Han ble nektet å komme til Oslo, og prispengene fikk han aldri. De ble underslått på veien. Nå har Norsk PEN bestemt at den prisen som Ossietzky har gitt navn til, skal deles ut til Edward Snowden. Komiteen kunne ikke ha gjort et bedre valg.

Ossietzky ble fengslet for landsforræderi og spionasje fordi han hadde avslørt at Tyskland i all hemmelighet forsøkte å bygge opp et luftvåpen. Snowden er siktet for spionasje og tyveri fordi han har avdekket at det amerikanske National Security Agency drev med en omfattende overvåkning og spionasje av land og privatpersoner. En amerikansk domstol fant overvåkningen ulovlig. Men amerikanske myndigheter har opprettholdt siktelsen og krever ham utlevert fra hans eksil i Russland.

Retten til privatliv og personvern er en grunnleggende del av det internasjonale menneskerettighetsvernet. Retten til privatliv er viktig fordi en privat sfære muliggjør utfoldelse for individet. Uten privatliv er det vanskelig å realisere og opprettholde en personlig identitet, verdighet, autonomi, fantasi og kreativitet. Privatlivet muliggjør det å tenke og skape i frihet og å knytte bånd til medmennesker i fortrolighet. Privatliv muliggjør også å bygge forhold basert på tillit, vennskap og intimitet, noe som er av avgjørende betydning for å utvikle sosiale relasjoner og et sivilt samfunn. Beskyttelse av privatlivet er avgjørende for at kritiske røster skal kunne tørre å varsle om kritikkverdige forhold og for pressens mulighet til å fylle sin samfunnsoppgave. Beskyttelse av privatlivet er endelig viktig i beskyttelsen av den enkelte mot statsmakt og andre mektige institusjoner. Der staten kan overvåke kommunikasjon, gir det staten mulighet til kontroll og manipulasjon gjennom for eksempel å diskreditere borgere gjennom offentliggjøring av ufordelaktig informasjon om dem, å forutsi og gripe inn overfor opplevde trusler mot den politiske makten og å kartlegge og profilere ulike grupper av minoriteter på grunnlag av etnisitet eller politisk holdning.

Det er på denne bakgrunnen at prisen til Snowden er så tidsriktig og viktig. Vi har allerede støttet Snowdens handlinger ved å utnevne redaktøren i avisen the Guardian, Alan Rusbridger, til æresdoktor ved Det juridiske fakultet.

Overvåkning kan ikke unngås, men den bør skje innenfor klare rammer for beskyttelse av enkeltmenneskers individuelle friheter. Hvis disse rammene brytes, er varsler-rollen viktig. Det er denne rollen Snowden har tatt på seg, og det er denne rollen han bør respekteres og æres for. Snowden har vist et personlig mot som knapt har sidestykke. Hans innsats har ledet til en helt nødvendig debatt om overvåkningens folkerettslige grenser.

I Norge er varslingsretten grunnlovsfestet som en viktig bakgrunn for ytringsfriheten i § 100. Det er et selvsagt utgangspunkt at den som varsler om ulovlige eller kritikkverdige forhold, ikke blir utsatt for represalier. Det påligger norske myndigheter et særlig ansvar for å påse at Snowden ikke blir utsatt for represalier for sin avdekking av den massive og ulovlige overvåkningen.

Norsk PEN har invitert Edward Snowden til Oslo for å motta prisen i Universitetets Aula fredag 18. november. Det er klare paralleller mellom Ossietzky og Snowden. Men vi håper at de to vil skille seg ad på et vesentlig punkt: At Snowden får anledning til å komme til Oslo for å motta prisen i egen person.


Derfor vil «alle» ha Snowden til Norge (Dagsavisen 11.03.2016)

Av Ole Petter Ottersen og Hans Petter Graver
Publisert 8. mars 2016 08:54 - Sist endret 18. mars 2016 09:33

Igjen et viktig, tydelig og modig  signal fra Rektor Ole Petter Ottersen.

Håper hele UH -Norge med sine rektorerer og styreledere kan stå sammen bak dette. Hvem tar det initiativet videre -- Ole Petter ottersen eller  UHR sin leder Vidar Haanes?

mihrn@uib.no - 8. mars 2016 16:07

Personvern og privatliv er demokratiets grunnfjell fordi den er en forutsetning for ytringsfriheten som igjen er grunnlaget for det deliberale demokratiet som sansynligvis er helt nødvendig for at avanserte demokratier skal fungere. Jon Wessel-Aas har nylig skrevet tankevekkende om offentlig ansattes ytringsfrihet på sin blogg og samme artikkel stod i Syn og Segn nylig. Ragnvald Kalleberg skrev om den deliberale tradisjon som kan spores tilbake til Fredrik Stang 1835 i siste nummer av Sosiologi I dag. Begge disse artiklene er perler i den norske ytringsfrihettradisjonen og veldig bra at Ole Petter Ottersens og Graver tydelig viser hvilken side de står på som representant for UiO ved å støtte Snowden. 

Pål Magnus Lykkja - 9. mars 2016 07:49

Avsløringer og kommentarer i kjølvannet av Snowden-lekkasjene blir samlet og grovt ordnet her: https://tinyurl.com/no21984

Knut Hegna - 9. mars 2016 08:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere