Full fart på digital eksamen

UiO har som mål å gjøre eksamen papirløs for alle, der det er praktisk mulig. Det betyr at det ikke bare er studentens eksamensgjennomføring som skal digitaliseres, men også for- og etterarbeid for faglærer, sensor og administrator. Det er full fart på dette viktige prosjektet, og det er høyt prioritert.  

Nye lokaler for digital eksamen på adresse Silurveien 2. Foto: Selvaag Eiendom

Tallenes tale er klar. UiO doblet andel digitale eksamener fra 2014 til 2015. UiO og våre samarbeidspartnere Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen er de institusjonene i Norge som har størst andel digital eksamen. Et av våre fakulteter – Det juridiske fakultet - har nå digitalisert alle sine eksamener. Dette er en viktig milepæl.

Vi er alle utålmodige, og vi ville gjerne ha sett at alle fakultetene var ved samme milepæl. Så langt har vi ennå ikke kommet. Utfordringene er forskjellige, avhengig av fag og volum. Dagens tekniske løsninger er begrensede. Og vi satser på kvalitet.

Her har jeg lyst til å sitere Line Willersrud, som på vegne av Studentparlamentet skrev følgende i Universitas:  «Når vi roper høyt om kvalitet i høyere utdanning, vil det vært paradoksalt hvis vi skulle gå bort fra våre prinsipper om bedre kvalitet, til fordel for en «quick-fix». Dette prinsippet gjelder også i høy grad digital eksamen, da dette er en av de største omstruktureringene UiO har stått overfor på lang tid.»

Brukerevalueringer viser at studenter og sensorer i stor grad er fornøyde med avviklingen av digitale eksamener. Det er allikevel slik at det per i dag ikke finnes noe system som kan løse alle faglige, tekniske og administrative behov. Eksamener som inneholder tegninger, formler og programmering gir oss spesielle utfordringer. Vi arbeider sammen med leverandører og andre brukere for å videreutvikle løsningene slik at de kan brukes i full bredde.   

Digitalisering av skoleeksamen er også utfordrende. I 2015 tok rundt 65 000 kandidater en skoleeksamen fordelt over cirka 1200 ulike emner ved UiOs fakulteter og sentre. Det store volumet krever mye av infrastrukturen. Lokaler med tilstrekkelig strøm- og nettkapasitet må være på plass. Det er derfor en glede å kunne fortelle at UiO i forrige uke signerte leiekontrakt for et dedikert eksamenslokale i Silurveien 2 på Ullern. Lokalet vil ha plass til nærmere 500 studenter. Dette vil frigjøre lesesaler, idrettshaller og undervisningsrom i eksamensperiodene. Og det vil gi våre studenter eksamen i et tilrettelagt fysisk læringsmiljø av høy kvalitet.  Eiendomsavdelingen gjør en utmerket jobb for å finne og utruste egnede lokaler.

Det har aldri før vært brukt flere ressurser og vært større trykk fra ledelsen på digital eksamen. Aldri før har flere fakulteter, avdelinger og ansatte ved UiO hatt digital eksamen øverst på agendaen. Og aldri før har flere studenter avlagt digital eksamen. Digital eksamen leverer et viktig bidrag inn i UiOs år for lærings- og arbeidsmiljø ved å bedre studiekvaliteten og forenkle arbeidsoppgavene. Derfor holder vi stø kurs og full fart.


Digitalisering av eksamen ved Det medisinske fakultet (tidligere blogginnlegg)

Eksamen fra penn til PC (tidligere blogginnlegg)

En stor takk til alle våre dedikerte medarbeidere som arbeider med prosjekt digital eksamen

 

Publisert 2. mars 2016 14:47 - Sist endret 3. mars 2016 16:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere