Gull til UiO: Nytt SFU, og seier for vårt iGEM-lag i Boston

Den 1. november ble det klart at UiO får et nytt senter for fremragende utdanning (SFU). Og dagen før, 31. oktober, tok våre studenter gull i iGEM-konkurransen i Boston. To gode nyheter på kort tid.

Difis anskaffelsespris til UiO. Fra venstre direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, innkjøpsleder Jacob Landsvik, nestleder Tori Norheim Sandlie og avdelingsdirektør Jan Børge Tjäder, alle ved Universitetet i Oslo. Foto: Thomas Eckhoff

I tillegg til disse gode nyhetene innenfor utdanning og innovasjon fikk vi i går vite at UiO får Difis anskaffelsespris for best styring av innkjøp for 2016. Juryen begrunner prisen med at Universitetet i Oslo har dokumentert store besparelser og benyttet målinger som grunnlag for kontinuerlig forbedring av avtalene og utvikling av arbeidsmetodene i anskaffelsesprosessen. Denne prisen er en solid og velfortjent anerkjennelse av en lang og målrettet arbeidsinnsats av våre administrativt ansatte.

Så til SFU og iGEM.  

Nytt SFU: Center for Computing in Science Education

Center for Computing in Science Education (CCSE) ved Universitetet i Oslo er ett av de fire miljøene som ble utpekt til Senter for fremragende utdanning (SFU).  De andre nye miljøene med SFU-status er Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts ved Høgskolen i Lillehammer, og NTNUs Centre for Engaged Education Through Entrepreneurship og Centre for Excellent IT Education.

Jeg nøler ikke med å si at Computing in Science Education - Beregninger i realfagsutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - er en spydspiss i den forskningsbaserte utdanningen ved UiO. Prosjektet har fått flere priser og anerkjennelser – inklusive NOKUTs pris for utdanningskvalitet. Og nå altså status som SFU.

Beregningsorientert utdanning vil bli et stadig viktigere svar på samfunnets stadig økende dynamikk og omskiftelighet. Med all verdens kunnskap bare noen tastetrykk unna kan trykket i utdanningen legges på problemløsning og det å vite hva man kan gjøre med det man vet. Vi må dyrke frem bevissthet og kunnskap om yttergrensene for teknologienes potensial og om teknologienes møte med individ og samfunn. Selv om beregningsorientert utdanning hadde sin naturlige start innenfor realfagene er det nå avgjørende at beregninger trekkes sterkere inn i utdanninger også i andre fagområder - i medisin og livsvitenskap ikke minst. Beregningsorientert utdanning kan og bør bli en motor for den tverrfagligheten og nytenkningen som må prege forskning og utdanning på vår campus.  

Gull til iGEM

Den 31. oktober ble resultatene fra iGEM-konkurransen offentliggjort, og vårt lag fikk gull. Det er første gang et lag fra UiO har fått gullmedalje i denne konkurransen. Som vårt nye SFU, dreier iGEM seg om studentaktiv forskning og forskningsbasert utdanning.

Fra iGem-konkurransen i Boston

The International Genetically Engineered Machine (iGEM) Competition er en verdensomspennende konkurranse som ble startet ved MIT i 2003. Det er allerede blitt etablert en rekke nye selskaper som en direkte følge av denne konkurransen. Studentene står bak (http://igem.org/IGEM_Startups). Legemiddelindustrien følger konkurransen nøye, og ikke sjelden blir gode idéer plukket opp og kjøpt. Universitetet i Oslo tilbyr faget MBV4910IGEM som er koblet til denne internasjonale forskningskonkurransen i syntetisk biologi. Faget er et ledd i satsingen på studentbasert forskning og innovasjon.

NIFUs rapport fra 2015 - Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning - status og utfordringer - er klar i sin konklusjon om betydningen av en slik satsing: Universitetene bør i større grad vektlegge en organisering av entreprenørskapstilbud som kan samspille med det øvrige arbeid med kommersialisering ved institusjonene, herunder bør det organiseres tilbud der studenter trenes til å lede kommersialiseringsprosjekter gjennom praksisrettede opplegg.

Årets lag er tverrfaglig og likestilt, med fire jenter og tre gutter, og stilte med prosjekt rundt et hyperaktuelt tema: Antibiotikaresistens.

Et viktig prinsipp i konkurransen er at det er studentene som skal komme med idéen. Det er de som velger hva de vil jobbe med og som bestemmer hvordan de vil løse problemstillingene. På en måte blir det feil å kalle dem studenter, for i iGEM-sammenheng er de forskere og entreprenører, formidlere og designere.

Antibiotikaresistens sprer seg, og unødvendig bruk av antibiotika er en av årsakene til dette. Urinveisinfeksjon er blant de vanligste infeksjonssykdommene i verden, og ved å begrense feil bruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon kan man begrense spredningen av resistens. 

iGEM-laget har produsert et enkelt system som kan avsløre antibiotikaresistente bakterier.

Kort fortalt: 

Betalaktam er en kjemisk struktur som inngår i flere typer antibiotika. Noen typer antibiotikaresistente bakterier har evne til å ødelegge betalaktam. Ved å bruke et betalaktamlignende stoff som skifter farge når det blir brutt ned, er det mulig å detektere antibiotikaresistente bakterier. iGEM-laget har utviklet en app som kan lastes ned til smart-telefonen og som er programmert til å skjelne mellom ulike farger. Ved hjelp av mobilkameraet kan man altså «se» antibiotikaresistens. 

Prosjektet har fått tittelen “Urinetrouble”.

Det å ta gull i iGEM-konkurransen betyr at laget har oppnådd et sett med kriterier som er kjent for alle. En gullmedalje i denne konkurransen er altså en form for standard. Det er tre nivåer: Gull, sølv og bronse. Selv om kriteriene er kjent, er det vanskelig å oppnå gull. Laget må dokumentere evne til kvalitetssikring og kvalitetstesting.

UiOs iGem-lag. Øverst fra venstre: Paul Clarke , ragnhild bugge , Torleif tollefsrud gjølbreg , Marthe jøntvedt Jørgensen og Camilla nguyen .  nederst: roza moustafa og hans Jakob Sivertsen mollatt 

For å få gull, må laget også kunne vise at de har samarbeidet med og/eller hjulpet minst ett annet lag. Sist, men ikke minst, må laget vise at systemet fungerer, gjerne ved hjelp av en demonstrasjonsvideo.  

SFU-status og iGEM-gull viser vei mot et utdannningslandskap der kunnskap om kunnskapsanvendelse blir en stadig viktigere kunnskap.

Publisert 4. nov. 2016 11:34 - Sist endret 4. nov. 2016 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere