Humaniora og samfunnsvitenskap på tvers av Atlanterhavet

For første gang er humaniora og samfunnsvitenskap hovedtema for det årlige Transatlantic Forum. Under årets tittel «Big challenges – human solutions» samles myndigheter og FoU-miljøer fra USA, Canada og Norge ved University of Chicago 24.-25. oktober for å styrke samarbeidet innen forskning, utdanning og innovasjon.

Siste versjon av programmet for Transatlantic Forum (klikk for pdf)

Skal vi løse store og globale samfunnsutfordringer, må vi tenke tverrfaglig og internasjonalt  - og på tvers av Atlanteren.  Humaniora og samfunnsvitenskapene vil stå sentralt. Det er behov for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og beslutningstakere for å sikre at forskningen kommer til anvendelse.

UiO er godt representert i det omfattende programmet. Mandag 24. oktober starter prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet, Ellen Rees, og jeg som deltakere i åpningsseansen «Opening plenary: Big challenges – human solutions». Her skal vi snakke om hvordan humaniora og samfunnsvitenskapene er essensielle for å finne løsninger på vår tids store utfordringer. Videre i programmet skal dekan ved Det humanistiske fakultet, Arne Bugge Amundsen, sammen med blant andre professor og leder for HFs Airborne-prosjekt, Mette Halskov Hansen, snakke om hvordan samarbeid på tvers av disipliner kan gi innovative og gode løsninger.

Jeg er glad for at Airborne-prosjektet får en velfortjent plass i denne sesjonen. Humanistisk klimaforskning er nødvendig for å forstå hvordan klimaendringene kan møtes. HFs Airborne-prosjekt undersøker hvordan det kinesiske folks opplevelse av og frykt for luftforurensning fører til nye visjoner om bærekraft og krav om handling. Prosjektet er tuftet på et samarbeid med universitetet i Zhejiang og har etablert dialogarenaer med lokale myndigheter og de største miljøorganisasjonene.

Kan man trekke på nordiske erfaringer for å svare på samfunnsutfordringer andre steder? Faglig leder for UiO:Norden, Haldor Byrkjeflot, leder sesjonen «Global Challenges – Nordic Solutions?» Formålet med satsingen UiO:Norden, en av tre store tverrfakultære satsinger ved UiO, er å framskaffe ny viten om det nordiske i en internasjonal kontekst. Satsingen vil styrke samarbeidet med samfunnsinstitusjoner og organisasjoner i Norge, i Norden og internasjonalt.

Tirsdag 25. oktober starter vi dagen med en rundebordskonferanse om hvordan trusler fra ekstremisme utfordrer folkeretten, demokrati og rettssystemer. Professor Geir Ulfstein fra Det juridiske fakultet leder denne diskusjonen.

Jeg har fått invitasjon til å presentere vårt arbeid med Akademisk dugnad i Chicago. Sammen med Kristinn Hegna fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som skal lede sesjonen, deltar jeg i en dialog om utdanningens rolle i håndteringen av migrasjons- og krisehåndtering. Dette er et viktig tema hvor tverrinstitusjonelt samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes.  

For UiO er årets Transatlantic Forum en viktig arena for å vise fram noen av våre sterkeste fagmiljøer innen humaniora og samfunnsvitenskapene, styrke eksisterende samarbeidsakser og skape nye, og understreke disse fagenes relevans i en tid der det legges stor vekt på innovasjon fra teknologiske og naturvitenskapelige fagmiljøer. University of Chicago er valgt som vertskap for konferansen på grunn av UiOs mangeårige samarbeid med Chicago - ikke minst gjennom The Wigeland endowment.

I går ble Indikatorrapporten presentert. Denne rapporten gir en verdifull oversikt over det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og i rapporten står internasjonalisering sentralt. Jeg siterer fra side 112: «Artiklene med internasjonalt samarbeid er i perioden i gjennomsnitt sitert 48 prosent mer enn verdensgjennomsnittet. Med andre ord kan det observeres en positiv sammenheng mellom internasjonalt samarbeid og siteringshyppighet.» Man skal ikke overdrive betydningen av siteringshyppighet.  Likevel: Tallene tyder på at norsk forskning får større oppmerksomhet og innflytelse når den er basert på internasjonalt samarbeid – på denne siden av Atlanterhavet eller på tvers av det.

Publisert 20. okt. 2016 05:49 - Sist endret 20. okt. 2016 08:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere