Kjære Per Sandberg: Vi trenger en forklaring

Bergens Tidende hadde i går et oppslag under overskriften: «Sandberg: Forskerne skal være næringsvennlige». I ingressen leser vi at fiskeriministeren krever at forskerne på Havforskningsinstituttet skal være «positivt innstilt» til oppdrettsnæringen og at de skal dele målet om en «mangedobling av oppdrettslaksen».

Oppslaget i Bergens Tidende (krever abonnement)

Jeg skal ikke ta stilling i debatten mellom Havforskningsinstituttet og oppdrettsnæringen, og det må jo alltid være lov å stille spørsmål rundt resultater fra forskning og rundt forskningens kvalitet. Mitt anliggende er å sette søkelyset på følgende sitater fra fiskeriministeren:

«De [HI] er et næringsvennlig institutt, og de jubler like over ambisjonen for denne næringen som vi. Politikerne har lagt rammevilkårene for hvordan denne næringen skal vokse, og HI skal dele ambisjonene for de vedtakene. Vi skal ha en vekst på fem-seks ganger frem til 2050.»

Sandbergs svar på følgende spørsmål fra BT: Om de mener en slik vekst ikke er forsvarlig da?

«HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene.»

Jeg ber fiskeriministeren forklare hvordan disse sitatene er forenlig med de etiske retningslinjene for statstjenesten. Her står å lese:

For ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner regnes det som en del av deres arbeidsoppgaver å bidra til samfunnsdebatten, komme med sakkyndige uttalelser osv. Selv om ansatte også ved disse institusjonene har en lojalitetsplikt, er det en del av deres arbeidsoppgaver å bidra til kritisk debatt. De ansatte har dessuten, i kraft av sin stilling, forsknings- og formidlingsplikt, og har dermed rett og plikt til å gjøre forskningsresultatene kjent, også dersom de strider mot vedtatt politikk.

Jeg vil benytte anledningen til å minne om hvorfor det er så viktig at vi holder fast på prinsippet om forskningens uavhengighet og akademisk frihet, som er lovfestet i Norge. Det er et ufravikelig krav at forskning må være uavhengig i den forstand at konklusjonene ikke skal påvirkes eller sensureres av oppdragsgivere eller myndigheter. Tilliten til forskningen er uløselig knyttet til dens uavhengighet. Viktige politiske beslutninger fattes på grunnlag av forskning og da er det avgjørende at det ikke kan sås tvil om konklusjonene. Det dreier seg faktisk om et viktig prinsipp for et fungerende demokrati.

Min oppsummering: Politikerne skal sette kursen i det kartet forskerne legger ut for dem. Dersom politikerne manipulerer kartet, kan de fort havarere.

 

Kanskje mitt eget departement også vil interessere seg i denne saken? Torbjørn Røe Isaksen, hva sier du?

 

-----

Mitt innlegg om fri forskning i Aftenposten i dag (tilsvar til kronikk av Svein Sjøberg)

Publisert 1. apr. 2016 09:15 - Sist endret 1. apr. 2016 13:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere