Kunnskap og rasjonalitet som motgift mot fordommer, fanatisme og ekstremisme

Den 20. april er det duket for den offisielle åpningen av Senter for ekstremismeforskning (C-REX). Senteret etableres som et tverrfaglig forskningsmiljø ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og er opprettet i samarbeid med flere andre institutter og institusjoner. Jeg ser på etableringen av dette senteret som en viktig milepæl i UiOs historie.

Gå til nettsidene til C-rex
Gå til nettsidene til C-rex

C-REX tar sikte på å bli Europas ledende forskningssenter på sitt felt. Senteret vil gi ny kunnskap om årsaker til - og konsekvenser av - høyreekstremisme og hatkriminalitet, gjennom tverrfaglig forskning og komparative perspektiver. Senteret vil bidra til den internasjonale forskningen om høyreekstremisme spesielt og politisk ekstremisme generelt, og det skal formidle forskningsbasert kunnskap til beslutningstakere, politiet, kommuner, sivilsamfunnet og utdanningsinstitusjoner i deres arbeid for å fremme demokratiske verdier og forebygge voldelig ekstremisme.

Ja, dette er de høye ambisjonene for det nye senteret. Få forskningstemaer er så komplekse og så disiplinoverskridende som ekstremisme. Derfor må forskningen ved senteret forankres i nettverk som sikrer tilgang på bred nasjonal og internasjonal ekspertise. Senteret er etablert i samarbeid med Politihøgskolen, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Forsvarets forskningsinstitutt. Tre utenlandske universiteter vil også bli involvert i prosjektet sammen med et internasjonalt råd bestående av ledende eksperter i feltet. Senteret er lagt til Institutt for statsvitenskap, men forener kunnskap fra flere andre felt slik som sosiologi, sosialantropologi, psykologi, historie, medievitenskap, kriminologi og religionsvitenskap. Det kunnskapsmessige utgangspunktet for senteret er det aller beste.

En viktig del av et universitets samfunnsoppdrag er å bidra til forståelsen av de endringene som skjer i samfunnet. Konfrontert med utfordringer og trusler – slik som ekstremisme og terrorisme - trenger vi alle et fotfeste i forskning og kunnskap. Det er her universitetene kan spille en viktig rolle. Å forstå de endringene som skjer, er første skritt for å gjøre noe med dem.

Wikipedia oppdaterer oss daglig om «terrorist incidents». I løpet av april har det så langt vært over 50 terroristangrep rundt om i verden. Ikke alle kan tilbakeføres til ekstremisme. Men mange kan. Jeg håper at senteret vil bidra til det Pulitzerpris-belønte Ron Suskind etterspør i sin bok The Way of the World: A story of truth and hope in an age of extremism. Hvordan skal vi bygge demokratiske holdninger, respekt for kunnskap og menneskerettslig forankret adferd i skole og samfunn? Hvordan skal vi forsvare demokratiet - moralsk, politisk og intellektuelt? Og hvordan sikrer vi inkludering i et samfunn med stadig større mangfold?  Ikke minst trenger vi mer kunnskap om de mekanismene som skaper terrorisme og som driver mennesker inn i favnen til utopisøkende ideologier.  

Min ambisjon er at UiO – gjennom forskning så vel som utdanning – skal stå frem som en bastion i vår demokratiske beredskap. I dette perspektivet er etableringen av C-REX en milepæl.

 


 

Informasjon om den offisiell åpningen

Publisert 18. apr. 2016 23:16 - Sist endret 19. apr. 2016 08:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere