Lancet-UiO-kommisjonen på World Cancer Congress i Paris

Of all the forms of inequality, injustice in health care is the most shocking and inhuman. Dette sa Martin Luther King jr. da han talte på 2nd National Convention of the Medical Committee for Human Rights i Chicago den 25. mars 1966, litt over et år etter at han mottok Nobels fredspris i Universitetets Aula. Dette er et sitat som motiverer til innsats den dag i dag, 50 år etter. Og sitatet er selve utgangspunktet for the Lancet-University of Oslo Commission. Torsdag 3. november legger jeg frem kommisjonens rapport i et plenumsforedrag under World Cancer Congress i Paris.

World Cancer Congress i Paris

Rapporten fra Lancet-UiO-kommisjonen om global helse ble opprinnelig lansert i Gamle Festsal – med Gro Harlem Brundtland på første benk. Kommisjonsrapporten bærer tittelen The Political Origins of Health Inequity: Prospects for change. Den analyserer de politiske årsakene til de store og økende helseulikhetene i verden og beskriver en verden som ikke er sosialt bærekraftig. Det var så riktig at bærekraftkommisjonens leder satt på første benk. Nå er kommisjonsrapporten tema for World Cancer Congress i Paris.

Kommisjonsrapporten – som er oversatt til flere språk - har skapt oppmerksomhet om hvordan globaliseringen, maktasymmetrier og markedskreftene påvirker helsen – på en måte som gjør det vanskelig for nasjonalstatene å ivareta ansvaret for helsen til egen befolkning.

Og helseulikhetene er store. Som vi skriver i rapporten (data fra 2014):

About 842 million people worldwide are chronically hungry, one in six children in developing countries is underweight, and more than a third of deaths among children younger than 5 years are attributable to malnutrition. Unequal access to sufficient, safe, and nutritious food persists even though global food production is enough to cover 120% of global dietary needs.

Rapporten handler om politikkområdene utenfor det globale helsesystemet: Om hvordan beslutninger som tas i disse politikkområdene har konsekvenser for folkehelsen. Om hvordan spekulasjon i matvarepriser og markedsføring av usunn mat bidrar til sult og feilernæring, overvekt og diabetes. Om hvordan økonomiske krisepakker sys sammen og handelsavtaler inngås uten at det tas hensyn til konsekvenser for helse. Om hvordan mektige transnasjonale selskaper kan innskrenke nasjonalstatenes muligheter til å forebygge sykdom. Om hvordan helse alt for ofte kommer i skyggen av økonomiske mål.

De store helseulikhetene vi ser i verden i dag, drives og videreføres av politiske faktorer som kommer i tillegg til de forskjellene som skyldes biologisk variasjon og personlige valg. Det er disse politiske determinantene for helse som krever verdens og FNs oppmerksomhet. Det er disse politiske determinantene vi må angripe for at en større del av verdens befolkning skal kunne ta del i den enorme utviklingen som har skjedd innen forebygging og behandling i løpet av den siste generasjon.                                                           

Rapporten foreslo som ett viktig tiltak at det burde opprettes et uavhengig, akademisk ekspertpanel som skulle ha som oppdrag å kartlegge og granske politikk og praksiser utenfor helsesektoren som har negativ påvirkning på folks helse og livskvalitet. Dette panelet – ledet av Desmond McNeill – har allerede skrevet sin første rapport der temaet er helseeffekter av handels- og investeringsavtaler. Rapporten vil bli publisert i Journal of World Trade.

Dette er oppsummeringen av min presentasjon:

Despite large gains in health over the past few decades, the distribution of health risks and access to health care remain extremely and unacceptably uneven. Although the health sector has a crucial role in addressing health inequalities, its efforts often come into conflict with powerful global actors in pursuit of other interests such as protection of national security, safeguarding of sovereignty, or economic goals. With globalisation, health inequity increasingly results from transnational activities that involve actors with different interests and degrees of power: states, transnational corporations, civil society, and others.

The norms, policies, and practices that arise from global political interaction across all sectors that affect health are what we call global political determinants of health. Based on an analysis of these determinants The Lancet–University of Oslo Commission on Global Governance for Health argues that there is a specific set of global governance dysfunctions that must be addressed in order to alleviate current inequities: democratic deficit, weak accountability mechanisms, institutional stickiness, inadequate policy space for health, missing or nascent institutions.

For the continued success of the global health system in general and of cancer care in particular, global governance processes outside the health arena must be made to work better for health. Specific recommendations will be discussed, including the establishment of an independent Scientific Monitoring Panel mandated to examine how global governance processes affect health equity.

Publisert 1. nov. 2016 22:50 - Sist endret 2. nov. 2016 07:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere