Mange søkere ønsker seg til UiO – og mange får tilbud

Så er opptakstallene klare. Spesielt gledelig er det at vår lærerutdanning tiltrekker seg så mange kvalifiserte søkere. Samtidig som det er økt konkurranse om plassene på lærerutdanningen, holder profesjonsstudiene stand med svært stor etterspørsel.

Alle nye studenter samles årlig til velkomstseremoni på Universitetsplassen, her fra 2015. (Foto: UiO)

Totalt gir vi tilbud om studieplass til 11.033 søkere. Til alle dere som tar imot vårt tilbud: Hjertelig velkommen til studiestart i august! Dere begynner på et universitet som nå er rangert blant de beste i Europa (nr. 18 blant de europeiske universitetene i  ARWU- Academic Ranking of World Universities).  

Tallenes tale viser at vi nå høster fruktene av en langvarig og systematisk satsing på lærerutdanningen. Mens det er nedgang i søkere til lærerutdanning nasjonalt, er det en oppgang på UiO. Det er særlig positivt at de humanistiske studieretningene for lærere er så populære. Vi ser også en stor interesse for årsenhetene i nordisk og engelsk.

Poengkravene fortsetter å øke til realfags- og teknologiutdanninger ved UiO, særlig ved informatikkstudiene slik som Informatikk: nanoelektronikk og robotikk og Informatikk: språk og kommunikasjon. Jeg er også glad for at våre tverrfaglige utdanninger er attraktive. Eksempler er Kultur og kommunikasjon samt Offentlig administrasjon og ledelse.  

Opptakstallene forteller oss at UiO er et populært studiested. På den nasjonale listen over studier med høyest opptakskrav (ordinær kvote) har UiO fem av de topp åtte.  Det kreves altså høye poengsummer for å komme inn. Søkerne tiltrekkes av høy faglig kvalitet, og jeg er derfor glad for at universitetsstyret har bestemt at utdanningskvalitet skal være en hovedprioritet for UiO. Vi skal legge enda større trykk på oppfølging av studentene, spesielt i første studieår, og det skal satses enda mer på lærings- og arbeidsmiljø.

Styrking av utdanningskvaliteten er viktig i seg selv, men har også en rekke positive ringvirkninger. Vi skaper en kvalitetskultur som smitter over på våre andre oppgaver – på forskningen, ikke minst. Høy utdanningskvalitet gjør at vi rekrutterer høyt kvalifiserte studenter. Vi kan kreve mer av studentene, og studentene får muligheter til å strekke seg og teste yttergrensene av sin intellektuelle yteevne. Kort sagt: Styrking av utdanningskvaliteten bringer universitetet inn i en positiv spiral der kvalitet fremmer kvalitet.

Jeg gleder meg til studiestart og til å ta imot de nye studentene på Universitetsplassen den 15. august!

Publisert 19. juli 2016 15:06 - Sist endret 19. juli 2016 15:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere