Nytt universitetsnettverk vil gi oss en sterk stemme i Brussel

Et nytt universitetsnettverk er etablert. Dette skjedde i Brussel den 1. juni. Nettverket - the Guild of European Research Intensive Universities  - skal gi UiO og de andre medlemsinstitusjonene en sterk stemme i Brussel i årene som kommer.  

Blant institusjonene som møttes i Brussel var universitetene i Bologna, Glasgow, Göttingen, Groningen, Krakow (Jagiellonian), Oslo, Tübingen, Uppsala, og Warwick. Andre medlemmer vil tas opp før the Guild formelt lanseres den 21. november 2016. Lanseringen vil finne sted i Brussel.

EU har stor innflytelse på norsk forskning, og denne innflytelsen vil øke i årene vi har foran oss. Derfor er det viktig at norske forskningsinstitusjoner har en sterk stemme i Brussel når rammeprogrammene utformes. Alene vil UiO ha liten påvirkning. Står vi sammen med andre og likeartete forskningsuniversiteter vil vår stemme bli hørt.

Regjeringen har gitt oss en marsjordre: Vi skal i perioden frem til 2020 hente inn 60 prosent mer fra EU enn det vi har gjort de siste årene. Målet er krevende, men riktig. For den enkelte forsker gir EU-prosjekter faglig prestisje og tilgang til nettverk som gir muligheter ut over dem som finnes i forskerens eget miljø. For Norge betyr EU-forskningen at vi får tilgang til viktig ekspertise og kunnskap.

Marsjordren fra regjeringen gjør at institusjoner og forskere må orientere seg mot EU i større grad enn før og at EUs prioriteringer vil få økt innflytelse på våre egne. Når ambisjonen er at Norge skal hente ut en betydelig andel av midlene som legges inn i Horisont 2020, må vi bli hørt når prioriteringene gjøres. Vår stemme må bidra til at rammeprogrammene får et langt videre perspektiv enn kortsiktig økonomisk gevinst. Kvalitet og grunnforskning må ligge i bunnen, og samfunnsfag og humaniora må ikke bli salderingsposter. Og så må vi sørge for at søknadsprosesser forenkles og byråkratiet reduseres. Det nye universitetsnettverket vil gi klare meldinger på disse punktene.  

Her er noen av målsetningene for nettverket, slik de er formulert i strategidokumentet:

The Guild will:

  • Inform future EU policy by proactively engaging with policy makers across national boundaries; and enable coherent/consistent dialogue across different EU institutions

  • Form networks and alliances with other research organizations and with like-minded lobby groups on an ad-hoc basis

  • Feed back to member universities EU policy agendas, proposals and possibilities

  • Influence national policy-makers as a way of engaging with the European Council

  • Support members in national discussions about the future of R&D, deployment of structural funds, and innovative opportunities for capacity-building, where appropriate

 

Les også: 

Pressemelding

Artikkel om The Guild i Times Higher Education

Publisert 3. juni 2016 06:50 - Sist endret 3. juni 2016 09:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere