Rettferdighet i globaliseringens tidsalder

Hvordan kan vi tenke om rettferdighet på tvers av stater? Rettferdighet var lenge diskutert bare innenfor statenes grenser. Men i globaliseringens tidsalder, hvor problemer krysser landegrensene, er det ikke lenger mulig å hevde at vi kan finne rettferdige løsninger med mindre vi beveger oss utenfor statens rammer. Dette temaet står sentralt under en konferanse som arrangeres den 9. juni her i Oslo.

Alt fra hvordan vi håndterer klimaendringer til spredning av farlige sykdommer og internasjonal terrorisme må løses av stater i fellesskap. For å finne gode løsninger som gjør at vi kan ta vare på flyktningers og migranters rettigheter eller regulere globale finanskrefter, kreves det at vi tar stilling til spørsmålet om hva slags ansvar vi har for enkeltmennesker og grupper som ikke er borgere i vår egen stat. Vi må lykkes i å finne løsninger globalt, på tross av mange og motstridende interesser og verdier. Hva slags institusjoner og ordninger kan best ivareta forskjellige hensyn og synspunkter på hva som er rettferdig?

Rettferdighet er et omstridt begrep, både i faglige debatter og i praktisk politikk. Selv om det ikke er mulig å enes om dette begrepet, kan samfunnsvitenskapelig forskning bidra til å klargjøre premissene for diskusjonen og gi oss verktøy for å tenke igjennom hva forskjellige syn på rettferdighet vil innebære og hvilke fordeler og ulemper de fører med seg.

9. juni organiserer ARENA - Senter for Europaforskning en internasjonal konferanse med forskere fra Norge, Irland, Italia, Tyskland, Kina, India, Sør Afrika og Brasil for å diskutere de prinsipielle og praktiske utfordringene for utviklingen av en rettferdig verdensorden og hvordan vi kan forstå EUs bidrag til en slik orden.

Utfordringene er mange, og begreper om rettferdighet må holdes opp mot den virkeligheten de skal realiseres i. Konferansen vil kombinere prinsipielle diskusjoner om rettferdighet som begrep med diskusjoner om hvordan og i hvilken grad EU bidrar til å løse utfordringer innenfor klima, handel og bistandspolitikk, konfliktløsning og migrasjon. Videre vil bidragsyterne belyse og kontrastere Europas forståelse av rettferdighet med vektleggingen innenfor andre stater som BRICS. Hovedtaler på konferansen er Professor Nancy Fraser, en av vår tids mest innflytelsesrike filosofer. Hun vil snakke under tittelen «Global Finance against global justice». Med utgangspunkt i en analyse av de globale finansstrukturene vil hun skissere et begrep om rettferdighet som samtidig kan bidra til å informere og koordinere kampen for en mer rettferdig verdensorden.

Konferansen markerer åpningen av GLOBUS-Reconsidering Europe’s contribution to global justice. Dette er et forskningsprosjekt finansiert av EUs H2020 program, med ARENA som koordinator.

ARENA er et tverrfaglig senter som har hatt stor suksess i EU. Senterleder Erik Oddvar Eriksen koordinerte sitt første prosjekt I 2002. Etter dette har ARENA vunnet en rekke prosjekter innenfor EUs rammeprogram, nå sist med GLOBUS. Jeg synes det er utmerket at ARENA gjennom dette prosjektet setter søkelys på globale styringsmekanismer, slik vi gjorde i Lancet-University of Oslo Commission. Gode og rettferdige styringsmekanismer er avgjørende for at vi kan komme i mål med de nye bærekraftsmålene – Sustainable Development Goals. På veien må vi diskutere og analysere de sentrale begrepene for bedre å forstå hva vi mener med rettferdighet så vel som bærekraft.


Paradoxes of sustainability with consequences for health (Engebretsen E, Heggen K, Das S, Farmer P, Ottersen OP)

Å gå ut av det europeiske forskningssamarbeidet vil koste Norge dyrt (blogginnlegg 30. mai)

Publisert 8. juni 2016 13:16 - Sist endret 8. juni 2016 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere