Sentralbanksjefen taler til studentene

Den 2. mars kommer sentralbanksjef Øystein Olsen til Blindern for å holde en tilpasset versjon av sin offisielle årstale. Dette er et tilbud for studenter ved alle våre universiteter og høyskoler. Studentenes engasjement og spørsmål vil gi en ekstra dimensjon til sentralbanksjefens tale.

FLICKR CREATIVE COMMONS

Det er nå femte gang at sentralbanksjefen besøker Blindern og våre studenter. Som vanlig er det Norges Bank, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Karrieresenteret som står for organiseringen av arrangementet.

Innholdet i talen er kjent og gjennomanalysert. Likevel er arrangementet på Blindern uhyre viktig. Dette fordi talen nå vil bli fremført med taleføre og spørrevillige studenter til stede. Da den offisielle talen ble holdt i Norges Banks lokaler den 18. februar, var salen fylt opp av grå menn i grå dresser – meg selv inklusive. Ingen spørsmål ble stilt. På Blindern er situasjonen en annen. De grå dressene er borte og spørsmålene får god plass.  

Det er en kvalitet ved vårt demokrati at en så viktig tale blir fremført i den åpne og kritiske debattarenaen som et universitet kan tilby. Sentralbanksjefens tale gir alltid rom for fortolkninger, og det kan stilles spørsmål om det som blir sagt – og kanskje like viktig – om det som ikke blir sagt. Nå er anledningen der. Hvert spørsmål som stilles, bidrar til å styrke kvaliteten på vårt samfunn og våre institusjoner. Og hvert spørsmål som stilles, gir økt forståelse av de utfordringene som må håndteres i norsk politikk.  

Det er nesten slik at jeg mistenker Øystein Olsen for å ha Blindern-besøket i tankene da han valgte sin metafor for de utfordringene vi nå står overfor. «Winter is coming», sa han. De gråkledde i Norges Bank dro på smilebåndet, men kanskje noe anstrengt. Metaforen passer nok enda bedre på Blindern – ikke bare fordi Game of Thrones står sterkere der, men også fordi det er den yngre generasjon som nå må sko og kle seg for det som kan bli en lang vinter.     

I sin tale i fem år tilbake i tid – i 2011 -  minnet Olsen oss om intensjonen bak handlingsregelen. Ved innføringen av denne ble det lagt vekt på at «deler av det økte handlingsrommet som oljeinntektene gir, skulle brukes til å styrke den langsiktige vekstevnen til norsk økonomi, for eksempel gjennom investeringer i infrastruktur, forskning og utdanning.». Dette var en god påminnelse fra en sentralbanksjef som på den tiden befant seg i et land med gode somre. Nå gjelder det å gjøre kloke beslutninger som gjør at vi kan sko og kle oss for en vinter som kan bli både kald og lang. Forskning og utdanning er viktig. Jeg er sikker på at Øystein Olsen ville si: Alltid. Uansett.

Publisert 1. mars 2016 12:08 - Sist endret 1. mars 2016 12:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere